Жогорку Кенештин ыйгарым укуктары

Чыгарылган жылы: 2021

Беттеринин саны: 4

Чыгаруучу: ЦИК КР