Плакаттар

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо, 2020-ж. 4-октябрь

АШКнын натыйжаларын аныктоо тартиби                                    УШКнын натыйжаларын аныктоо тартиби                                  

Мыйзам бузуу жөнүндө плакат                                                                Добуш берүү тартиби жөнүндө плакат                                      

Байкоочу  үчүн плакат                                                                               ДСМЧлардын укугун камсыздоо плакаты                                                      

 

Добушуңузду сатпаңыз                                                                      Саясий партиялардын тизмеси 

                                             

 

Санитардык-эпидемиологиялык чаралар  

 

Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо, 2021-ж. 10-январь

АШКнын натыйжаларын аныктоо тартиби                                   УШКнын натыйжаларын аныктоо тартиби

                         

 

Добуш берүү тартиби жөнүндө плакат                                                     Мыйзам бузуу жөнүндө плакат   

                           

 

Байкоочу  үчүн плакат                                                                            Добушуңузду сатпаңыз   

                                              

 

ДСМЧлардын укугун камсыздоо плакаты                                Санитардык-эпидемиологиялык чаралар  

                                           

 

Талапкерлердин тизмеси

 

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо жана референдум, 2021-ж., 11-апрель

АШКнын натыйжаларын аныктоо тартиби                                          УШКнын натыйжаларын аныктоо тартиби

                          

 

Добуш берүү тартиби жөнүндө плакат                                                     Мыйзам бузуу жөнүндө плакат   

                           

 

Байкоочу  үчүн плакат                                                                               ДСМЧлардын укугун камсыздоо плакаты 

                                                   

 

  Добушуңузду сатпаңыз                                           Администрациялык ресурсту кыянаттык менен колдонуу

                                                

 

Санитардык-эпидемиологиялык чаралар                                           Референдум жөнүндө плакат

                                               

 

Резервге калтыруу                                                              Жергиликтүү кеңештердин функциясы менен макамы

                                         

 

Жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо