"Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

Чыгарылган жылы: 2020

Беттеринин саны: 112