Кыргыз Республикасынын шайлоолорунда жана референдумдарында эл аралык (чет элдик) байкоочулардын макамы, ыйгарым укуктары жанан ишинин тартиби жөнүндө

Чыгарылган жылы: 2021

Беттеринин саны: 19

Чыгаруучу: ЦИК КР