"Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы

Чыгарылган жылы: 2020

Беттеринин саны: 124

Чыгаруучу: ЦИК