2021-жылдын 5-майындагы Мыйзамы менен колдонууга киргизилген Кыргыз Республикасынын Конституциясы

Чыгарылган жылы: 2021

Беттеринин саны: 80

Чыгаруучу: ЦИК КР