"Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Конституциялык мыйзамы

Чыгарылган жылы: 2021

Беттеринин саны: 270

Чыгаруучу: ЦИК КР