АШК шайлоо документтеринин үлгүлөрүнүн журналы

Чыгарылган жылы: 2021

Беттеринин саны: 103

Чыгаруучу: ЦИК КР