Жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлер үчүн

Чыгарылган жылы: 2021

Беттеринин саны: 73

Чыгаруучу: ЦИК КР