Кыргыз Республикасынын Президенттин кызмат ордуна талапкерлер үчүн усулдук материалдардын жана ченемдик укуктук актылардын жыйнагы

Чыгарылган жылы: 2021

Беттеринин саны: 99

Чыгаруучу: ЦИК КР