Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоого коомдук байкоочунун эскертмеси

Чыгарылган жылы: 2021

Беттеринин саны: 32

Чыгаруучу: ЦИК КР