Кыргыз Республикасынын Конституциясы

Чыгарылган жылы: 2020

Беттеринин саны: 80

Чыгаруучу: ЦИК