Шайлоо комиссиялары тарабынан арыздарды, даттанууларды жана бузуулар жөнүндө иштерди кароонун тартиби боюнча ченемдик укуктук актыларынын жыйнагы

Чыгарылган жылы: 2020

Беттеринин саны: 32

Чыгаруучу: ЦИК