Кыргыз Республикасында ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулардын шайлоо укуктарын жүзөгө ашыруу боюнча чаралар жөнүндө

Чыгарылган жылы: 2020

Беттеринин саны: 23

Чыгаруучу: ЦИК