2021-жылдын 11-апрелиндеги КРнын референдумунун (бүткүл элдик добуш берүүнүн) жыйынтыктары

2021-жылдын 11-апрелине дайындалган «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумдун (бүткүл элдик добуш берүүнүн) натыйжалары жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 106-беренесине, «Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына (мындан ары – конституциялык Мыйзам) ылайык, «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) дайындоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 12-мартындагы № 31 Мыйзамынын негизинде, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) даярдоону жана өткөрүүнү камсыз кылды.

Конституциялык Мыйзамдын 37-беренесине ылайык, тийиштүү аймактар боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча аймактык шайлоо комиссияларынын 54 протоколдорунун негизинде, аларда камтылган маалыматтарды кошуу жолу менен Борбордук шайлоо комиссиясы 2021-жылдын 11-апрелинде «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумдун (бүткүл элдик добуш берүүнүн) натыйжалары жөнүндө протокол (мындан ары – референдумдун натыйжалары жөнүндө протокол) түздү.

Мында Борбордук шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 30-апрелиндеги № 172 токтомуна ылайык рефрендумдун натыйжалары жөнүндө протоколду түзүүдө добуш берүүнүн жыйынтыктары анык эмес деп таанылган 21 референдум участкалары боюнча алып салынган маалыматтар эске алынды.

Референдумдун натыйжалары жөнүндө протоколго ылайык:

референдумдун катышуучуларынын тизмесине киргизилген жарандардын жалпы саны – 3 606 201 референдумдун катышуучусу;

добуш берүүгө катышкан референдумдун катышуучуларынын саны - 1 322 124 референдумдун катышуучусу же референдумдун катышуучуларынын тизмесине киргизилген жарандардын жалпы санынын 36,66 пайызы;

чыгарылган маселе боюнча «макул» деп жооп берген катышуучуларынын саны – 1 048 660 же добуш берүүгө катышкан референдумдун катышуучуларынын санынын 79,32 пайызы;

чыгарылган маселе боюнча «каршы» деп жооп берген катышуучуларынын саны – 181 370 же добуш берүүгө катышкан референдумдун катышуучуларынын санынын 13,72 пайызы;

«Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 37-беренесине жана «Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерине ылайык

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

   1. 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумдун (бүткүл элдик добуш берүүнүн) натыйжалары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын протоколу бекитилсин (тиркелет). 

  2. 2021-жылдын 12-мартындагы № 31 «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) дайындоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан долбоору референдумга (бүткүл элдик добуш берүүгѳ) чыгарылган «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу боюнча 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган референдум (бүткүл элдик добуш берүү) болуп ѳттү деп таанылсын.

  3. 2021-жылдын 12-мартындагы №31 «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) дайындоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан референдумга (бүткүл элдик добуш берүүгѳ) чыгарылган жана 2021-жылдын 19-мартындагы № 21-22(3200-3201) «Эркин Тоо» газетасына жарыяланган «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 2021-жылдын 11-апрелинде кабыл алынды деп таанылсын.

  4. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Президентине жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жиберилсин.

  5. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

  6. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы Н. К. Шайлдабековага жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                     Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 30-апрели

№ 173

 

КР БШКнын мүчөлөрү Г.Джурабаеванын жана А.Сатыгуловдун өзгөчө пикири