Региондор боюнча референдумдун жыйынтыктары - апрель 2021

2021-ЖЫЛДЫН 11-АПРЕЛИ
«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ» КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНЫН ДОЛБООРУ БОЮНЧА РЕФЕРЕНДУМ (БҮТКҮЛ ЭЛДИК ДОБУШ БЕРҮҮ)

 (Жокко чыгарылган УШКдын саны - 21)
КР БШК Жалпы  саны % Бишкек Ош Баткен облусу Жалал-Абад облусу Нарын облусу Ош облусу Талас облусу Чүй облусу Ысык-Көл облусу КР ТИМ
2. Участкалык шайлоо комиссиясы алган шайлоо бюллетендеринин саны (2 >= 7 + 8 + 4) 3592926   415866 150346 299479 672250 204301 730717 160224 595350 310895 53498
3. Шайлоо участкасында шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулардын саны (3 >= 5) 3606201   420787 151960 300500 672859 204218 730057 159532 596832 310858 58598
4. Жокко чыгарылган шайлоо бюллетендеринин саны 2231895   283328 76819 189771 395076 120812 431702 90776 398003 195278 50330
5. Шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын жалпы саны (5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) 1322124 36,66 130215 69483 109708 267281 83489 279165 69448 194550 115617 3168
5а. Добуш берүү үчүн жайда шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын саны 1305371   126260 68200 108882 264738 82344 275688 69039 192272 114780 3168
5б. Жайдан тышкары жерде добуш берүү үчүн бюллетендерди алган шайлоочулардын саны (жарактуу көчмө үкөктөр боюнча) 16131   3574 1140 826 2502 1145 3477 409 2221 837 0
5в. Жайдан тышкары жерде добуш берүү үчүн бюллетендерди алган шайлоочулардын саны (жараксыз көчмө үкөктөр боюнча) 622   381 143 0 41 0 0 0 57 0 0
6. Жараксыз көчмө үкөктөрдөн алынып чыккан бюллетендердин саны (6 >= 5в) 622   381 143 0 41 0 0 0 57 0 0
7. Жарактуу шайлоо бюллетендеринин саны 1230030 93,03 125850 64443 101982 246531 78561 257207 63231 179425 109648 3152
8. Жараксыз шайлоо бюллетендеринин саны 91472 6,92 3984 4897 7726 20709 4928 21958 6217 15068 5969 16
«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан долбоору референдумга (бүткүл элдик добуш берүүгө) чыгарылган «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынсын Жалпы % Бишкек Ош Баткен облусу Жалал-Абад облусу Нарын облусу Ош облусу Талас облусу Чүй облусу Ысык-Көл облусу КР ТИМ
Макул 1048660 79,32 78854 55814 92458 225168 69167 235516 52083 137946 99170 2484
Каршы 181370 13,72 46996 8629 9524 21363 9394 21691 11148 41479 10478 668

Региондордун боюнча жуктөп алуу