2018-жылдын январь айындагы жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоолордогу талапкерлердин тизмеси