2018-жылдын 28-январь айындагы жергиликтүү кеңештердин  талапкерлердин тизмеси