Мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын, ѳкмѳттүк эмес уюмдардын, эксперттердин жана башкалардын тизмеси

Уюмдун аталышы

Башчынын Ф.А.А.

 1.  

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин алдындагы аялдардын, балдардын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча кеңеш

Нуралиева Нурнуска Кадыровна

+996 550 956 023

council.womens.rights@gmail.com

 1.  

КР ЖК аял депутаттарынын форуму

Култаева Гулшаркан Оконовна,

+996 312 63-86-16

 1.  

Кыргызстандагы «БУУ-аялдар» ѳлкѳлүк офиси

Улзийсурен Жамсран

+996 312 325226

+996 312 325226 (ext. 105)

staff@unwomen.org

 1.  

«Аялдарга жардам борбору» КУ

Бакен Досалиева,

bakendos@gmail.com

0557 104 505,

0772578008

 1.  

«Алга» КУ

Ольга Джанаева

ngoalga@gmail.com

0555554926

 1.  

“Социалдык технологиялар агенттиги” КУ, директор

Зульфия Кочорбаева

kochorbaeva.zulfia@gmail.com

 1.  

“Социалдык технологиялар агенттиги” КУ, программалардын координатору

Бактыгуль Исланбекова

bakulya.islanbekova@gmail.com

+996 772 717 426

 1.  

"Сезим" КУ кризистик борбору

Бюбюсара Рахматовна Рыскулова

551316466

 1.  

«Аялдар арасында ишкердикти ѳнүктүрүү фонду» КУ (She Starts)»

Жадыра Балабасова

556887705,office.shestarts@gmail.com

 1.  

Тең укук КУ

Назгуль Акимкановна Осколенова

771272324, ravnyeprava@mail.ru

 1.  

"Эрайым" КУ

Рахила Исмаиловна Жусупова

312435563, office@erayim.org

 1.  

«Open Line» КФ

Гульзат Мукалиева

gulzat777@gmail.com

0508007789

 1.  

“Тынчтык үйү» КФ

Гульсана Кангельдиева

т.: 0(701)01-01-43;

0(0553)35-28-90

gulsanakg@gmail.com

 1.  

Инновациалык чечим КФ

Анара Ниязова

anara.niyazova@gmail.com

0772576157

dzhuliiaabdykadyrova@gmail.com

 1.  

«Эгль» КФ

Чолпон Омурканова

eaglkg@gmail.com

0557 185 445

 1.  

"ДИА" (Демилгелуу, ишкер аялдар) КФ, Ош

Авазкан Ормонова

03222 5 62 76, initwomen@gmail.ru

 1.  

"Аялзат аялдар демилгеси борбору" КФ, Талас

Зарина Анарбековна Турукманова

0557 48 47 13, ayalzat.maana@gmail.com

 1.  

"Курбу" КФ

Надежда Адыловна Шаронова

555613538, podrugaosh2111@gmail.com

 1.  

«Шанс» кризистик борбору

Елена Ткачева

0779645985

chance-cc@mail.ru

 1.  

Бишкек Феминисттик Демилгеси

Жанна Араева

bishkekfeminists@gmail.com

janna.aray@gmail.com

 1.  

КР кризистик борборлорунун Ассоциациясы

Адинай Жапаралиева

+996703242604

adinaijaparalieva@gmail.com

 1.  

“Аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү”

Адыл Темиров

adyl.temirov@gmail.com

0555922843

 1.  

Аялдар ишкердигин ѳнүктүрүү жана гендердик күч колдонууну азайтуу боюнча коалиция WAGE кеңеши, ишкер аялдардын Ассоциациясы

Айжан Джуманалиева

aijan.djumanalieva@gmail.com 0777020897

 1.  

"Борбордук Азия ѳлкѳлѳрүндѳ аялдар ишкердигин ѳнүктүрүү күн тартиби», Жалпы кызыкчылыктарды издѳѳ

Жайнагуль Турганова

turganova.jainagul@bk.ru

 1.  

Кыргызстандын ѳкмѳттүк эмес уюмдарынын аялдар форуму

Нургуль Джанаева

forumofwomenngos@gmail.com

 1.  

Аялдардын демократиялык түйүнү

Гульжан Байбетова

civil.legal.union@gmail.com

wdn.kg2015@gmail.com

0555161643

 1.  

Судья аялдардын ассоциациясы

Зульфия Турумбекова

+996 (555)33 32 17

kawjoffice@gmail.com

 1.  

Гендердик эксперт

Римма Султанова,

rimma08@gmail.com

0777242354

 1.  

Эксперт

Чинара Давлетова

chynara_davletov@mail.ru

0555995505

 1.  

Гендердик эксперт

Нора Суюналиева

norasuyun@gmail.com

тел: 0771193817