Талапкерлер үчүн документтердин формалары

Кыргыз Республикасынын
Шайлоо жана референдум өткөрүү
боюнча борбордук комиссиясынын
2020-жылдын 29-октябрындагы
№ 278 токтомуна 1-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо үчүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына берилүүчү документтердин формаларынын

ТИЗМЕГИ

1. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо үчүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына берилүүчү документтер:

1.1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна өз талапкерлигин көрсөтүү ниети жөнүндө талапкердин арызы (1-форма);

1.2. Талапкерди Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна көрсөтүү жөнүндө саясий партиянын съездинин чечиминин протоколу (2-форма);

1.3. Саясий партиядан талапкерлигин көрсөтүүгө макулдугу жөнүндө талапкердин арызы (3-форма);

1.4. Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу жөнүндө маалыматтар (4-форма);

1.5. Башка мамлекеттин жарандыгы бардыгы же жоктугу (анын ичинде мурдагы жарандыктары, башка жарандыктары) жөнүндө жеке маалыматтарды иштеп чыгууга кат жүзүндөгү макулдугу (5-форма);

1.6. Шайлоого катышуудан баш тартуу жөнүндө талапкердин арызы (6-форма);

1.7. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер жөнүндө маалыматтар (7-форма);

1.8. Талапкердин паспортунун көчүрмөсү;

1.9. Иштеген же окуган жеринен маалымкат;

1.10. Шайлоо күрөөсүн төккөндүгүн ырастоочу документ.

2. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү, шайлоо комиссиясындагы өкүлдөрдү, ишенимдүү адамдарды, байкоочуларды каттоо үчүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына берилүүчү документтер:

2.1. Ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө талапкердин арызы (8-форма);

2.2. Талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү болууга макулдугу жөнүндө арызы (9-форма);

2.3. Ыйгарым укуктуу өкүлдү кайра чакырып алуу жөнүндө кабарлама (10-форма);

2.4. Ишенимдүү адамды дайындоо жөнүндө талапкердин арызы (11-форма);

2.5. Ишенимдүү адам болууга макулдугу жөнүндө арызы (12-форма);

2.6. Ишенимдүү адамдарды кайра чакырып алуу жөнүндө кабарлама (13-форма);

2.7. Шайлоо комиссиясындагы өкүлдү дайындоо жөнүндө арызы (14-форма);

2.8. Өкүлдү кайра чакырып алуу жөнүндө кабарлама (15-форма).

Көчүрүү