КР БШКнын «2018-жылдын 28-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын кезектеги жана мөөнөтүнөн мурда шайлоосун даярдоого жана өткөрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттарынын  чыгашалары жөнүндө маалыматы»

КР БШКнын «2018-жылдын 28-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын кезектеги жана мөөнөтүнөн мурда шайлоосун даярдоого жана өткөрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттарынын  чыгашалары жөнүндө маалыматы»