Бишкек

№ 26 Ленин шайлоо округу

 

Борбору: Бишкек шаары, Москва көчөсү, 15
Шайлоочулардын саны: 110870
Чек аралары: Ленин району, Ленин районундагы №1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044 шайлоо участкаларынын чек араларынан тышкары

 

№ 27 Биринчи май шайлоо округу

 

Борбору: Бишкек шаары, Москва көчөсү, 15
Шайлоочулардын саны: 109309
Чек аралары: Биринчи май району толугу менен, Ленин районундагы №1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044 шайлоо участкаларынын чек аралары толугу менен кирет

 

№ 28 Октябрь шайлоо округу

 

Борбору: Бишкек шаары, Москва көчөсү, 15
Шайлоочулардын саны: 105320
Чек аралары: Октябрь району, Октябрь районундагы №№1150, 1157 шайлоо участкаларынын чек араларынан тышкары

 

№ 29 Свердлов шайлоо округу

 

Борбору: Бишкек шаары, Москва көчөсү, 15
Шайлоочулардын саны: 103101
Чек аралары: Свердлов району толугу менен, Октябрь районундагы №№1150, 1157 шайлоо участкаларынын чек аралары толугу менен кирет