Шайлоонун календары (кезектеги)

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын

2016 жылдын 11-октябрындагы

№148 токтому менен бекитилген

 

2016-жылдын 11-декабрына дайындалган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүүнүн негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын

 

КАЛЕНДАРДЫК ПЛАНЫ

 

 

Шайлоо күнү -жекшемби

          2016-жылдын 11-декабры 

 

Иш-чаралардын мазмууну

Аткаруу мөөнөтү

Аткарууга жооптуулар

Шайлоо округдарын жана шайлоо участкаларын түзүү

 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарын түзүү 

Добуш берүү күнүнө чейин (2016-жылдын 22-октябрына чейин) 50 календардык күндөн кечиктирбей

Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен аймактык шайлоо комиссиялары 

(КРнын «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Мыйзамы (мындан ары-Мыйзам)  10-бер. 4-бөл.)

 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын бекитүү 

Добуш берүү күнүнө чейин (2016-жылдын 22-октябрына чейин) 50 календардык күндөн кечиктирбей

Аймактык шайлоо комиссияларын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы (шайлоолорду уюштуруу бөлүмү)  (Мыйзам 10-бер. 5-бөл.)

 

Шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын ММКда жарыя кылуу

Алар бекитилген күндөн тартып (2016-жылдын 27-октябрына чейин) 5 календардык күндөн кечиктирбей

Борбордук шайлоо комиссиясы (маалыматтык саясат бөлүмү) (Мыйзам 10-бер. 6-бөл.)

 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо участкаларды түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин (2016-жылдын 27-октябрына чейин) 45 календардык күндөн кечиктирбей

Аймактык шайлоо комиссиялары  (Мыйзам 11-бер. 2,3-бөл.)

 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо участкалардын схемаларын жана чек араларын бекитүү 

Добуш берүү күнүнө чейин (2016-жылдын 27-октябрына чейин) 45 календардык күндөн кечиктирбей

Аймактык шайлоо комиссияларынын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы (шайлоолорду уюштуруу бөлүмү)  (Мыйзам 11-бер. 3-бөл.) 

 

Шайлоо участкалардын схемаларын жана чек араларын ММКда жарыя кылуу 

Алар бекитилген күндөн тартып 5 календардык күндөн (2016-жылдын 1-ноябрына чейин) кечиктирбей 

Борбордук шайлоо комиссиясы  (маалыматтык саясат бөлүмү)

(Мыйзам 11-бер. 3-бөл)

Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн окутуу

 

Аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү үчүн окутуучу тренингдерди өткөрүү

Өзүнчө план жана график боюнча

Окутуу жана шайлоо процессинин катышуучулары менен өз ара аракеттенүү борбору, 

Шайлоо технологиялары борбору

Шайлоочулардын тизмеси менен иштөө

 

Шайлоочулардын тизмесин ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан шайлоочулардын маалыматтары –шайлоочуларды эсепке алуу системасын пайдалануу менен алардын биометрикалык жана жеке маалымдарынын негизинде түзүү 

Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирилбестен

 

(2016 –жылдын 22- октябрына чейин) 

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (МКК)

(Мыйзам 12 –бер. 4-бөл.)

 

Ар бир шайлоо участогу боюнча түзүлгөн шайлоочулардын тизмеси ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан электрондук түрдө БШКга өткөрүлүп берилет 

Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирилбестен

 

(2016 –жылдын 22- октябрына чейин) 

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (МКК)

(Мыйзам 12 –бер. 4-бөл.)

 

Форма 3 бланкасын бекитүү  

(2016 –жылдын 22-октябрына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (маалыматтык шайлоо системасын башкаруу боюнча бөлүмү), Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (МКК)

 

Шайлоочуларга тааныштыруу үчүн шайлоочулардын тизмесин илүү 

Добуш берүү күнүнө чейин 45 календардык күндөн кечиктирилбестен

(2016-жылдын 27 –октябрына чейин)

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 13-бер.1-бөл.)

 

Жеке маалыматтарга өзгөртүүлөрдү киргизүү (Форма 3) жөнүндөгү арыздарды кабыл алуу жана иштеп чыгуу  

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирилбестен

 

(2016-жылдын 26 –ноябрына чейин)

 

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар, системалык администраторлор, аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 13-бер.4-бөл.)

 

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган шайлоо участокторунун чек араларына ылайык бөлүнгөн шайлоочулардын акыркы тизмесин түзөт 

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирилбестен

(2016-жылдын 1 –декабрына чейин)

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (МКК)

(Мыйзам 13 –бер. 4-бөл.)

 

Номурланган, жипке тизилген жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мөөрү менен бекитилген шайлоочулардын кагаз жүзүндөгү тизмесин тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирилбестен

 

(2016-жылдын 8 –декабрына чейин)

 

Борбордук шайлоо комиссиясы (маалыматтык шайлоо системасын башкаруу боюнча бөлүмү), аймактык шайлоо комиссиялары 

(Мыйзам 13-бер. 4-бөл.)

Талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо

 

Талапкерлерди шаардык кеңештердин депутаттыгына көрсөтүү 

Шайлоо дайындалган күндөн добуш берүү күнүнө 40 календардык күн калганга чейин аяктайт (2016-жылдын 31-октябры, саат 24.00гө чейин) 

Саясий партиялар

(Мыйзам 49-бер. 1-бөл, 2-бөл)

 

Талапкерлерди айылдык кеңештердин депутаттыгына көрсөтүү 

Шайлоо дайындалган күндөн добуш берүү күнүнө 30 календардык күн калганга чейин аяктайт (2016-жылдын 10-ноябры, саат 24.00гө чейин)

Саясий партиялар, жарандар өзүлөрүн көрсөтүү жолу менен

(Мыйзам 49-бер. 1,2-бөл.)

 

Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн зарыл болгон шайлоо  документтерди тийиштүү аймактык шайлоо комиссияларына берүү 

Добуш берүү күнүнө чейин 40 календардык күндөн кечиктирилбестен

(2016-жылдын 31 –октябры, саат 24.00гө чейин)

Саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

(Мыйзам 53-бер. 1-бөл.)

 

 

 

 

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо үчүн зарыл болгон шайлоо документтерди тийиштүү аймактык шайлоо комиссияларына берүү 

Добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күндөн кечиктирилбестен

(2016-жылдын 10 –ноябры саат 24.00гө чейин)

Талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

(Мыйзам 60-бер. 1-бөл.)

 

 

 

 

 

Талапкерлерди көрсөтүү тартибин “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Мыйзамдын талаптарына ылайыктуулугун текшерүү   

Документтер кабыл алынган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде

 

Тиешелүү аймактык шайлоо  комиссиялары

 (Мыйзам 53-бер. 4 –бөл., 60-бер. 3-бөл.)

 

Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо 

 

Добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күнгө чейин

(2016-жылдын 11 –ноябры)

Тиешелүү аймактык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 53-бер.6-бөл.)

 

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо 

 

Добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күнгө чейин

(2016-жылдын 21 –ноябры)

Тиешелүү аймактык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 60-бер. 7-бөл.)

 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына катталган  талапкерлерге тиешелүү ырастамаларын берүү

Талапкерлерди каттоодон кийин 2 календардык күндүн ичинде 

Тиешелүү аймактык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 53-бер.12-бөл. 60-бер.9-бөл.)

 

Талапкерлердин фамилиясын, аты-жөнүн, туулган жылын, ээлеген кызматын (ишинин түрүн), жашаган жерин көрсөтүү менен жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына катталган талапкерлер жөнүндө маалыматтарды басма сөздө жарыялоо

Каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып 5 календардык күндүн ичинде

 

 

Тиешелүү аймактык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 53-бер.11-бөл. 60-бер.8-бөл.)

 

Талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкердин шайлоого катышуудан баш тартуу, талапкерлердин тизмесин чакыртып алуу

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирилбестен

(2016-жылдын 8- декабрына чейин)

Депутаттыкка талапкерлер, саясий партиялар

(Мыйзам 54-бер.1,2-бөл.)

 

Талапкерлердин, талапкерлердин тизмесинин

каттоосун жокко чыгаруу

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирилбестен

(2016-жылдын 8- декабрына чейин)

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 44-бер.)

 

Шайлоо комиссияларындагы саясий партиялардын, талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн, өкүлдөрүн,

ишенимдүү адамдарын каттоо жана аларга белгиленген үлгүдөгү күбөлүк берүү же жүйөлөштүрүлгөн түрдө аларды каттоодон баш тартуу

Керектүү документтер келип түшкөн күндөн тартып 2 календардык күндүн ичинде

Тиешелүү аймактык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам18-бер. 2-бөл, 19-бер., 21-бер. 3-бөл.)

Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү

 

Шайлоо өткөрүүдө обо убактысына жана басма сөз аянтына акы төлөөнүн өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтар шайлоону дайындоо жөнүндө чечим жарыялангандан кийин жарыяланууга жана БШКга берилүүгө тийиш

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим жарыялангандан кийин 10 календардык күндөн кечиктирилбестен (2016-жылдын 22–октябрына чейин)

Жалпыга маалымат каражаттары

(Мыйзам 22-бер. 20 бөл.)

 

Шайлоочуларды шайлоого даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү тууралуу маалымдоо 

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим жарыялангандан кийин

Мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары, жалпыга маалымдоо каражаттары, 

учурдагы мыйзамдарына ылайык юридикалык жана жеке жактар  (БШКнын маалыматтык саясат бөлүмү)

(Мыйзам 22-бер.2-бөл.)

 

Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү 

 

 

Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тарта башталат: 

-шаардык кеңешке

талапкерлердин тизмелери(2016 –жылдын 11- ноябры)

-айылдык кеңешке бардык талапкерлер (2016-жылдын 21- ноябры)

жана добуш берүүгө 24 саат калганда токтотулат (2016-жылдын10- декабры саат 8.00дө)

Кыргыз Республикасынын жарандары, талапкерлер, саясий партиялар, массалык маалымат каражаттар

(Мыйзам 23-бер.1-бөл.)

 

Чогулуштарды жана жарандар менен жолугушууларды көпчүлүк алдындагы дебаттарды жана дискуссияларды, митингдерди, демонстрацияларды жана жүрүштөрдү уюштуруу,жапырт иш чараларды өткөрүүдө коопсуздукту камсыз кылуу

Бардык талапкерлерди каттоо аяктагандан кийин

 

Аймактык шайлоо комиссиялары мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте

(Мыйзам 26-бер.1 -бөл.)

 

 Ар бир шайлоо участкасынын аймагында басылма үгүт материалдарын илүү үчүн атайын орундарды бөлүп берүү жана тариздөө

Шайлоо дайындалган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде 

Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары (Мыйзам 27-бер.3-бөл.)

Эл аралык байкоочулар

 

Эл аралык уюмдарга жана чет өлкөлөрдүн шайлоо органдарына шайлоого байкоого катышууга чакырууларды жиберүү  

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялагандан кийин

Борбордук шайлоо комиссиясы

(Эл аралык кызматташтык бөлүмү) (Мыйзам 8-бер. 1-бөл.)

 

Эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо

Тапшырыктар түшкөн сайын

Борбордук шайлоо комиссиясы

(Эл аралык кызматташтык бөлүмү) (Мыйзам 8-бер. 1,2-бөл.)

Шайлоону каржылоо

 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүүнүн чыгымдарынын сметасын карап чыгуу жана бекитүү

Шайлоо дайындалгандан кийин

Борбордук шайлоо комиссиясы

(пландоо, эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү )

 

Шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү тейлөө үчүн банктарды белгилөө

(2016-жылдын 15-октябрына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы

 

Шайлоо фонддордун көрсөтүлгөн эсептерин киргизүү үчүн банк мекемелеринин тизмегин аныктоо

Каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдү каттоодон кийин 5 календардык күндүн ичинде

Жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлер

(Мыйзам 15-бер.1-бөл.)

 

Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорунун каражаттарын түзүүнүн жана чыгымдоонун тартибин контролдоо

Шайлоо фонду түзүлгөн күндөн тартып

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү топ, аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 16-бер.1-бөл.)

 

Шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө шайлоо комиссияларына республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарынын максаттуу чыгымдалышына контролдук кылуу

Шайлоо комиссияларга акча каражаттары берилгенден кийин

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү топ,

(Мыйзам 16-бер.2-бөл.)

 

Тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясына шайлоо фонддорунун түзүү булактары жана өлчөмү, алардын чыгымдалышы боюнча отчетторду берүү 

 

1) АШКга каттоо үчүн башка керектүү документтер менен бирге шайлоо күрөөсүн (шаардык кеңешке шайлоо боюнча) төккөндүгү тууралуу документтерди берүү

2) Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирилбестен

3) шайлоодон кийин 10 календардык күндөн кечиктирилбестен

Талапкерлер, саясий партиялар (Мыйзам 15-бер.19-бөл.) Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү топ,аймактык шайлоо комиссиялар

. (Мыйзам 16-бер.2-бөл.)

Шайлоо бюллетендерин даярдоонун жана шайлоо комиссияларына өткөрүп берүүнүн тартиби

 

Шайлоо бюллетенинин текстин бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күндөн кечиктирилбестен

(2016-жылдын 21- ноябрына чейин)

Тиешелүү аймактык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 30-бер.3-бөл.)

 

Добуш берүү убактысы жана жайы жөнүндө шайлоочуларга жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу же башкача ыкма менен кабар берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен,( (2016-жылдын 1- декабрына чейин) 

Участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 31-бер.1-бөл.)

 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо бюллетендерди даярдоо

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирилбестен (2016-жылдын 1- декабрына чейин) 

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШКнын аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү)

(Мыйзам 30-бер. 8-бөл.)

 

Шайлоо бюллетендерин тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү   

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күнгө чейин (2016-жылдын1- декабрына чейин) 

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШКнын аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү)

(Мыйзам 30-бер. 13-бөл.)

 

Участкалык шайлоо комиссияларын шайлоо бюллетендери менен камсыз кылуу

Добуш берүү күнүнө чейин 2 календардык күнгө чейин (2016-жылдын 9- декабры) 

Тиешелүү аймактык шайлоо  комиссиялары

 (Мыйзам 30-бер.13-бөл.)

Добуш берүүнүн тартиби

 

Добуш берүүнү добуш берүүчү жайдан тышкары жерде өткөрүү

Добуш берүү күнүнө чейин бир гана календардык күн калганда (2016-жылдын 10- декабры)

Участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 33-бер. 2-бөл.)

 

Добуш берүүнү өткөрүү 

2016-жылдын 11- декабры, 8.00дөн 20.00 саатка чейин 

Участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 31-бер.

Добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгаруу жана шайлоо натыйжаларын аныктоо

 

Бюллетендерди добуш берүү үчүн көчмө үкөктөрдөн алып чыгуу жана аларды АЭУ аркылуу өткөрүү

Добуш берүү аяктагандан кийин

Байкоочулардын катышуусунда участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 36-бер.6-бөл.)

 

АЭУдан добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары жөнүндө отчетту кагазга басып чыгаруу жана маалыматтарды байланыштын корголгон каналдары аркылуу борбордук серверге берүү

Добуш берүү аяктагандан кийин

Байкоочулардын катышуусунда участкалык шайлоо  комиссиялары

 

Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктарын БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу

УШКдан маалыматтар алынган кийин

Участкалык шайлоо комиссиялары, Борбордук шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 40-бер.2-бөл.)

 

Добуш берүүнүн натыйжалары добуштарды кол менен саноонун жыйынтыктары боюнча аныкталат

Добуш берүү аяктагандан кийин

Байкоочулардын катышуусунда участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 36-бер.12-бөл.)

 

 

Участкалык шайлоо комиссиясынын жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү, келип түшкөн даттанууларды (арыздарды) кароо

Добуштар саналгандан кийин

Байкоочулардын, талапкерлердин жана ММКнын өкүлдөрүнүн катышуусунда участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 36-бер.14-бөл.)

 

Участкалык шайлоо  комиссиянын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколу эки нускада түзүлөт жана ага участкалык шайлоо комиссиянын катышкан бардык мүчөлөрү кол коет

Жыйынтыктоочу жыйналыш өткөрүлгөндөн кийин

Участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 36-бер.15-бөл.)

53.   

Участкалык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколунун биринчи нускасын шайлоо документтери менен кошо АШКга жеткирүү жана акт менен өткөрүп берүү

Аларга УШКнын мүчөлөрү кол койгондон кийин токтоосуз

Участкалык шайлоо  комиссиялары

 

Аймактык шайлоо комиссиялары

 

ИИМ

(Мыйзам 36-бер.17-бөл.)

 

54.   

Аймактык шайлоо комиссияларынын аныкталган тартипте келип түшкөн, добуш берүү, добуштарды саноо жана төмөн турган шайлоо комиссияларынын протоколдорун түзүү менен байланышкан  арыздар (даттануулар) каралган жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү

 

УШКнын протоколдору алынгандан кийин, тиешелүү аймактагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколдорго кол коюу алдынан 

Аймактык шайлоо комиссиялары

 

(Мыйзам 37-бер.2-бөл.)

 

55.   

Добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протокол шайлоо комиссия тарабынан түзүлөт жана ага катышкан бардык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү кол коет. Протоколдорго эки нускада түзүлгөн тиешелүү аймакта жүргүзүлгөн добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү жыйынды таблица, шайлоо комиссияларынын өзгөчө пикири жана ошондой эле келип түшкөн арыздар (даттануулар), алар боюнча кабыл алынган чечимдер тиркелет 

АШКнын жыйынтыктоочу жыйналышынан кийин

Аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 37-бер.3-бөл.)

 

56.   

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын аныктоо

2016-жылдын 31- декабрына чейин

(добуш берген күндөн тартып 20 календардык күндөн кечиктилибестен)

Аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 38-бер.1-бөл.)

 

 

57.   

Аймактык шайлоо комиссиянын протоколунун биринчи нускасы кол коюлгандан кийин, жыйынды таблицанын биринчи нускасы менен Борбордук шайлоо комиссиясына жиберилет

АШК протоколуна кол коюлгандан кийин токтоосуз

Аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 37-бер.4-бөл.)

 

58.   

Шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө жалпы маалыматты  массалык маалымат каражаттарына жиберүү

Шайлоонун жыйынтыгы аныкталгандан кийин 1 сутканын ичинде

 

Аймактык шайлоо комиссия

(Мыйзам 40-бер. 3-бөл.)

59.   

Шайлоо мыйзамдарда белгиленген жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын аныктоо

АШК протоколу алынгандан кийин

Борбордук шайлоо комиссия (“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 24-пункту)

 

 

60.   

Шайлоонун натыйжаларын, ошондой эле алардын негизинде шайлоонун натыйжалары аныкталган добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө төмөн турган түздөн түз шайлоо комиссиялардын протоколдорунда камтылган маалыматтарды кошуу менен, ар бир талапкер, талапкерлердин тимеси алган шайлоочулардын добуштарынын, бардык талапкерлерге каршы берилген добуштарынын  саны тууралуу маалыматтарды расмий жарыялоо

Шайлоонун натыйжалары аныкталган күндөн тартып 10 календардык күндүк ичинде

Борбордук шайлоо комиссия (Мыйзам 40-бер. 4-бөл.)