Кеңештердин тизмеси

Кезектеги шайлоолор боюнча кеңештердин тизмеси

 

Шайлоолордун тиби

Кеңештердин аталышы

1

айылдык

Алтын-Булак

2

айылдык

Мырза-Аке

3

айылдык

Нур-Абад

4

айылдык

Тепе-Коргон

5

айылдык

Чоң-Дөбө

Мөөнөтүнөн мурда шайлоолор боюнча кеңештердин тизмеси

Шайлоолордун тиби

Кеңештердин аталышы

1

айылдык

Кум-Бел