Нарын облусунун Жумгал районунун Чаек айылдык кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо боюнча шайлоо участкаларынын схемаларын жана чек араларын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум өткөрүү

боюнча борбордук комиссиясынын

2018-жылдын 23-октябрындагы

192 токтомунун тиркемеси

Нарын облусу

Жумгал району

Чаек айыл аймагы

Шайлоо участкаларынын саны 6

№4114 “Ак-Татыр” шайлоо участкасы.

Борбору: Чаек айыл округунун Ак-Татыр айылы, А.Өмүралиев  көчөсүндөгү №26- кесиптик лицейдин имараты №1.

Чек арасы: Чаек айыл округунун  Ак-Татыр айылынын калктуу конушу толугу менен Чет-Кууганды суусуна чейин кирет.

1. Т.Мураталиев атындагы эки тараптуу көчө  так жагы №1/1үйдөн №71 үйгө  чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №60 үйгө  чейин

2. А.Муллоянов  атындагы көчө  №1/1үйдөн №19 үйгө  чейин.

3.  С.Осмоналиев атындагы көчө  №1үйдөн №42 үйгө  чейин.

4.  А. Өмүралиев атындагы  эки тараптуу  көчө   так жагы №1 үйдөн №19 үйгө  чейин,жуп жагы №2 үйдөн №20 үйгө  чейин

5.  К.Алыкулов атындагы көчө  №1үйдөн №26 үйгө  чейин.

6. К.Осмоналиев атындагы эки тараптуу көчө  так жагы №1 үйдөн №25 үйгө  чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №24 үйгө  чейин

7.  Р.Сартбаев атындагы көчө  №2 үйдөн №25 үйгө  чейин.

8.  Бүбайша апа атындагы эки тараптуу көчө  так жагы №1 үйдөн №7 үйгө  чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №38 үйгө  чейин.

9.  М.Жакыпов атындагы эки тараптуу көчө  так жагы №1 үйдөн №27 үйгө  чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №38 үйгө  чейин

10. К.Жокеева атындагы көчө   так жагы №1 үйдөн №49 үйгө  чейин , жуп жагы № 2 үйдөн №60 үйгө  чейин

11. Киев атындагы көчө  №1 үйдөн № 28 үйгө  чейин.

12. А.Шаменалиев атындагы көчө   №1 үйдөн №21 үйгө  чейин, жуп жагы № 2 үйдө н №22 үйгө  чейин.

№4115  “Ак-Секи” шайлоо участкасы.

Борбору: Чаек айылы Э.Матыев көчөсүндөгү МСО ишканасынын имараты.

Чек арасы: Чукур калктуу конушу, Ак-Секи аймагы , М.Рыскулов, көчөсү так жагы Эрматова Зинакандын үйүнө чейин, жуп жагы М.Өмүрзаковдон  бүтөт.Э.Матыев көчөсү так жагы Бейшеналиева Осуйпадан бүтүп, жуп жагы Р.Имашованын үйүнө чейин, А.Акматалиев көчөсү Мусаев Болоткандын үйүнө чейин  кирет.

Көчөлөрү:

1.  Э. Матыев атындагы эки тараптуу көчө  так жагы №1 үйдөн №65 үйгө  чейин, жуп жагы № 6 үйдөн №36  чейин.

2. А.Акматалиев атындагы көчө  №1 үйдөн №57 үйгө  чейин.

3.  М.Рыскулов атындагы эки тараптуу көчө  так жагы №1 үйдөн №65 үйгө  чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №62 үйгө  чейин

4.  Асанкан уулу Асанбек атындагы көчө  №1 үйдөн №39 үйгө  чейин.

5. Б.Бабаев атындагы көчө  №3 үйдөн №24 үйгө  чейин.

6.  О.Карагулов атындагы көчө   так жагы  № 3 үйдөн № 61үйгө  чейин, жуп жагы № 2 үйдөн № 64 үйгө  чейин

7.  Д.Исмаилов атындагы көчө   так жагы  №1 үйдөн №61 үйгө  чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №60 үйгө  чейин

8.  Чыйбыл атындагы көчө  так жагы  №1 үйдөн №73 үйгө  чейин, жуп жагы № 4 үйдөн №78 үйгө  чейин

9.  Ж.Молдокеев атындагы көчө  так жагы №3 үйдөн №47 үйгө  чейин,  жуп жагы №4 үйдөн №48 үйгө  чейин.

 №4116  “Чаек” шайлоо участкасы.

Борбору: Чаек айылы М.Алыбаев көчөсүндөгү Т.Турсунбаева атындагы мектеп-гимназиянын  имараты .

Чек арасы: Акматалиев көчөсү так жагы Т.Кожогелдиеванын үйүнөн бүтүп, жуп жагы Бейшеналиев Дамирдин үйүнөн бүтөт. Мин-Кыялдын түшө калышы Асанованын үйүнөн баштап, Ш.Айылчиев  көчөсүнүн он тарабы, Э.Матыев кочосунун түштүк тарабы  эстеликтен ары Ш.Айылчиев  көчөсү толугу менен, Жумгал суусунун түндүк тарабы кирет.

Көчөлөрү:

1.  А.Акматалиев  атындагы эки тараптуу көчө  так жагы №55 үйдөн №91 үйгө  чейин, жуп жагы № 44 үйдөн №56  чейин.

2. Э.Матыев  атындагы эки тараптуу көчө  так жагы №69 үйдөн №135 үйгө  чейин, жуп жагы № 38 үйдөн №188 чейин.

3.  Ш.Айылчиев атындагы эки тараптуу көчө  так жагы №73 үйдөн №121 үйгө  чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №114 чейин.

4.  М.Рыскулов  атындагы эки тараптуу көчө  так жагы №69 үйдөн №121 үйгө  чейин, жуп жагы № 64 үйдөн №144  чейин.

5. М.Алыбаев  атындагы көчө  №3 үйдөн №99 үйгө  чейин.

6.  Р.Абдиев атындагы эки тараптуу көчө  так жагы №1 үйдөн №36 үйгө  чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №12-а чейин.

7.  Турсунбаева атындагы көчө  №1 үйдөн №67 үйгө  чейин.

№4117  “Шортон” шайлоо участкасы.

Борбору: Чаек айылы Т.Жуматаев  көчөсүндөгү Жумгалсуукурулуштун имараты №4.

Чек  аралары: Чаек айылынын аягы, Жумгал суусунун түштүк  тарабы  толугу менен Шортон айылы кирет.

Көчөлөрү:

1.  Э.Сапарбеков атындагы эки тараптуу көчө  так жагы №1 үйдөн №190 үйгө  чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №196 чейин.

2. Акмат уулу Амангелди атындагы көчө  так жагы  №1 үйдөн №45 үйгө  чейин, жуп жагы  № 2 үйдөн №48 үйгө  чейин

3.  Т.Жуматаев атындагы көчө  №1 үйдөн №46  үйгө  чейин,

№4118  Кара-“Жээк” шайлоо участкасы.

Борбору: Чаек айылы, К.Кудайбергенов көчөсүндөгү “Суу чарба башкармалыгынын”(УОС.  имараты №37,

Чек арасы: Ш.Айылчиев көчөсүнүн сол  тарабы, Э.Матыев көчөсү Алымкулова Тамаранын дүкөнүнөн баштап, Тогуз-Кайрык көпүрөсүнө чейин, Кара-Жээк аймагы кирет. Балабаев Алмаздын үйүнө чейин.

Көчөлөрү:

1.  Ш.Айылчиев атындагы көчө  №1 үйдөн №69 үйгө  чейин.

2.  Э.Матыев  атындагы көчө  №137 үйдөн № 203 үйгө  чейин.

3.  К.Акиев атындагы көчө  так жагы  №1 үйдөн №69 үйгө  чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №66 үйгө  чейин

4.  К.Кудайбергенова атындагы эки тараптуу көчө  так жагы №3 үйдөн №59 үйгө  чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №60 чейин.

5.  А.Молдалиев атындагы көчө  так жагы №3 үйдөн №19 үйгө  чейин, , жуп жагы № 4 үйдөн №18 үйгө  чейин

6.  Р.Абдиев атындагы эки тараптуу көчө  так жагы №21 үйдөн №187 үйгө  чейин, жуп жагы № 38 үйдөн №182 чейин.

№4119 Беш-Терек шайлоо участкасы.

Борбору: Чаек айыл аймагынын Беш-Терек айылы, Беш-Терек көчөсүндөгү Ж.Кекиликов  атындагы орто мектептин  имараты №103.

Чек арасы: Чаек айылынын Табалдиев Рыспектин үйүнөн  округунун Беш-Терек айылынын  калк отурукташкан  аймагы жана  бөксө кыштоолор  толугу менен кирет.

Көчөлөрү:

1.  М.Жамансариев  атындагы эки тараптуу көчө  так жагы №1-87, жуп жагы №2-90 чейин.

2.  Беш-Терек атындагы бир тараптуу көчө  №1-48 үйгө  чейин.