Өзгөн - с/п "Замандаш"

                          «Замандаш» саясий партиясы                                      

        Өзгөн шаардык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

Ф.А.А.

Туулган датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертүү

1

Жолдошалиев  Абдырахман  Тобокалович

17.10.1957

Өзгөн райондук социалдык фонд башкармалыгынын башчысы

Жетекчи

06.2017-03.2021

Өзгөн шаары

 

2

Юлдашев  Азамжан Нугманович

15.12.1954

иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

3

Абакджанова  Дилрабо Махаматрасуловна

04.07.1980

Ош шаардык адвакатурасы

Адвокат

05.2009-03.2021

Өзгөн шаары

 

4

Абакджанов  Махаматрасул

01.06.1953

иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

5

Джакыпов  Алмаз  Назармаматович

16.10.1985

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

6

Аскарова  Мавлюдахан  Акрамовна

18.01.1980

иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

7

Разикбаев  Анваржон Ахмаджанович

11.04.1980

Өзгөн райондук социалдык фонд башкармалыгынын башкы адиси

Башкы адиси

05.2020-03.2021

Өзгөн шаары

 

8

Аширбаев  Фарходжон Махаммаджанович

03.05.1979

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

9

Мамытова  Айнура  Исламбековна

17.03.1975

Өзгөн райондук социалдык фонд башкармалыгынын башкы адиси

Башкы адиси

04.2019-03.2021

Өзгөн шаары

 

10

Шакиржанов  Махмаджан Юлдашович

12.01.1953

Иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

11

Азимжанов  Азатбек  Мамиржанович

27.06.1987

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

12

Мирюсупова  Насибахон Эргешбаевна

21.06.1973

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

13

Калматов  Чынгыз  Шайловбекович

02.12.1991

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

14

Ибрагимова  Муяссархон Арапбаевна

19.01.1983

иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

15

Юлдашев  Азизбек  Азамжанович

24.06.1981

Бай-Тушум банкы

Адис

09.2018-03.2021

Өзгөн шаары

 

16

Сейдалиев  Асылбек  Маматкасимович

25.11.1984

Каржы министирлигинин Өзгөн району

Жетектөөчү адис

10.2018-03.2021

Өзгөн шаары

 

17

Каримжанова  Калбу

25.02.1955

иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

18

Чолуков  Уран Абдиназарович

12.08.1982

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

19

Абабакиров  Рустамжан Махаматюнусович

02.08.1977

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

20

Маматахунова  Гулбахор  Батахуновна

14.09.1983

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

21

Юлдашев  Хусан Азамжанович

04.05.1983

иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

22

Шакиржанов  Мирахбаржан  Махамаджанович

19.09.1982

иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

23

Юлдашева  Зилола  Равшанбековна

08.07.1985

Өзгөн райондук аймактар аралык ооруканасы 

мед.айым 01.2011-03.2021

 

Өзгөн шаары

 

24

Койчукулов  Манас  Раманкулович

25.06.1989

иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

25

Кулеков  Аскат Акматбекович

27.01.1992

Өзгөн РСК башкы эсепчи

башкы эсепчи 01.2020-03.2021

Өзгөн шаары

 

26

Юлдашева  Дурдона  Азамжановна

21.09.1989

иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

27

Турдумамат уулу Теңдик

31.08.1992

иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

28

Тилавалдиев  Хабибулла

28.04.1952

иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

29

Маткаримова  Дилфуза Зухридинбобуровна

08.06.1989

иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

30

Юсупов  Мухаммаджон Махмутжанович

08.03.1990

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

31

Идиатуллин  Ильнар Хусеинович

04.08.1987

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

32

Абакджанова  Нодирабегим  Махамматазизовна

05.08.1990

иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

33

Юлдашев  Илхамжан Аманжанович

25.01.1982

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

34

Махмуджон угли Анваржон

21.08.1991

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

35

Махамтжанова Оминахон Махамадаминовна

21.12.1987

иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

36

Ниязов  Абдулазиз Абдурахманович

23.04.1984

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

37

Атабаев  Сирожидин Киргизбаевич

29.09.1987

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

38

Бекмаматова  Гулпари  Калыбековна

03.01.1978

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

39

Разыков  Уткирбек Мухтарович

30.04.1983

жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

40

Атабаев  Фуркат  Махаматкосимович

23.06.1996

иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

41

Абдыллаева  Дуния  Анарбаевна

30.04.1973

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

42

Хайдаров  Исмоилжон  Зайнабидинович

22.03.1975

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

43

Абдрахманов  Арибжан Азимжанович

17.02.1976

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

44

Жакыпов  Омурбек Каримжанович

05.03.1969

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

45

Номанжанова  Матлубакан

24.09.1954

МЦ "Гипократ"

врач директор

01.2018-03.2021

Өзгөн шаары

 

46

Нурбеков Манас  Нурбекович

14.09.1995

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

47

Оморов Ильгиз Семетеевич

23.10.1990

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары