Өзгөн - с/п "Өнүгүү-Прогресс"

"Өнүгүү-Прогресс" саясий партиясы

Өзгөн шаардык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

 

Ф.А.А.

Туулган датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертүү

1

Тажибаев Иброхимжон Юлдашбаевич

07.01.1974

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

2

Хамидов Носиржон

30.03.1980

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

3

Карабаева Шохистахан Абдиманаповна

03.08.1980

Өзгөн шаарынын №5 А.Темур атындагы орто мектеби

Башталгыч класс мугалими

Өзгөн шаары

 

4

Шарабитдинов Ойбек Муратжанович

01.02.1988

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

5

Салиев Сардарбек Камбаралиевич

19.03.1985

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

6

Абдумиталиб кызы Дилноза

12.05.1999

Үй көжейкеси

 

Өзгөн шаары

 

7

Сатволдиев Равшанбек Абдулхаметович

02.09.1976

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

8

Турдиев Рахматулла Атаханович

14.03.1960

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

9

Кобилжон кизи Мохинур

25.02.1996

Өзгөн шаарынын №5 А.Темур атындагы орто мектеби

Башталгыч класс мугалими

Өзгөн шаары

 

10

Рызакулов Марифжан Панайдинович

07.01.1981

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

11

Карабаев Абдурахимжан Абдиманапович

22.04.1984

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

12

Курбаналиева Махпузахан Хайдаржановна

07.03.1969

Өзгөн шаарынын №7 гимназия-мектеби

Кружок мугалими

Өзгөн шаары

 

13

Моминов Кобилжан Таджимаматович

03.03.1969

Пенсионер

 

Өзгөн шаары

 

14

Купахунов Розувай Сулайманович

16.12.1967

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

15

Мадаримова Табассум Зияидиновна

08.05.1971

Өзгөн шаарынын чыгармачылык борбору

Директор

Өзгөн шаары

 

16

Эрматов Кудратилло Инятиллаевич

20.06.1984

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

17

Умаралиев Исмаилжан Хасанбаевич

05.04.1965

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

18

Шахаббидинова Гавхарой Разиддиновна

28.05.1986

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

19

Мамадалиев Боходиржон Момуналиевич

01.03.1977

Өзгөн шаарынын "Озгон тазалык" муниципалдык ишканасы

Директор

Өзгөн шаары

 

20

Маткаримов Отабек Таджидинович

27.05.1987

Өзгөн шаар Жеке ишкер ы

 

Өзгөн шаары

 

21

Абдихафиз кызы Арапатхон

18.01.1999

Үй көжейкеси

 

Өзгөн шаары

 

22

Тапивалдиев Шерзат Турсунбаевич

15.10.1980

Ош шаарындагы «Сулайман-тоо» адвокатурасы

Адвокат

Өзгөн шаары

 

23

Махмудов Дилшод Набижанович

13.08.1986

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

24

Абдувалиева Нодира Ахатхановна

11.03.1976

Үй көжейкеси

 

Өзгөн шаары

 

25

Аскаров Азамжан Акрамович

17.10.1982

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

26

Сатимбаев Абдурахим Исраилович

17.09.1973

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

27

Халдарова Мухаббатхан

03.06.1957

Пенсионер

Пенсионер

Өзгөн шаары

 

28

Турсунбаев Мухтаржон Юлдашбаевич

09.06.1973

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

29

Самитаев Азамжон Киргизбаевич

10.05.1970

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

30

Абдурахманова Холдархон Турдубаевна

24.04.1965

Үй көжейкеси

 

Өзгөн шаары

 

31

Шарафутдинов Фахриддин Абдумухтарович

18.11.1989

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

32

Дубанаахунов Абдулхай Абдылбакыевич

03.02.1984

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

33

Матицаева Равшаной Акрамовна

29.05.1972

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

34

Кочкорбаев Хаётилло Насиржанович

19.12.1976

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

35

Мухтаржон   угли Хасанбой

16.09.1996

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

36

Хатамжон кизи Мадинабону

02.04.1997

Үй көжейкеси

 

Өзгөн шаары

 

37

Файзуллаев Абдулвосит Хайриллаевич

13.06.1998

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

38

Чотов Хосилжон Лумакович

26.05.1966

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

39

Тажибаева Гульбохор Юлдашбаевна

21.02.1976

Үй көжейкеси

 

Өзгөн шаары

 

40

Моминов Абдувахаб Мадаминович

11.01.1982

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

41

Кадыралиев Камбарали Базарбаевич

19.01.1975

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

42

Тажибаева Ойдинахон Юлдашбаевна

17.12.1978

Үй көжейкеси

 

Өзгөн шаары

 

43

Сатвалдиев Нодирбек Ядгаржанович

30.03.1992

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

44

Дилшод угли Шерзод

13.04.1991

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

45

Тажибаева Бурахима

31.01.1951

Пенсионер

 

Өзгөн шаары

 

46

Шарипов Солохиддин Панайдинович

07.01.1982

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

47

Абидов Хуршид

24.11.1986

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

48

Юлдашева Шахнозахон Адахамжановна

03.02.1987

Үй көжейкеси

 

Өзгөн шаары

 

49

Кодиркулов Тохиржон Махамаджанович

02.06.1972

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

50

Негматов Махсудбек Умариллаевич

18.10.1984

Өзгөн шаарындагы Капитал Банк

Банк кызматкери

Өзгөн шаары

 

51

Назаров Нуриддин Панайдинович

27.05.1994

Ош Мамлекеттик университети

Студент

Өзгөн шаары

 

52

Мавлянов Азизилло Мамиржанович

05.06.1985

Өзгөн шаарындагы балдар борбору (ДЮКФП)

Кружок жетекчиси

Өзгөн шаары