Өзгөн - с/п "Кыргызстан"

 

 

 

 

“Кыргызстан” саясий партиясы

Өзгөн шаардык кеңешин депутаттыгына каталган талапкерлердин тизмеси

 

Ф.А.А.

Туулган датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертүү

1

Мирзаитов Зафар Рустамбекович

06 02 1995

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

2

Жумабаев Уланбек Аскарбекович

06 06 1992

Банк Бай - Тушум

Кредиттик эксперт

Өзгөн шаары

 

3

Эргашева Дилновоз Махаматибрагимовна

02 09 1979

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

4

Шарапов Сираждин Жамалдинович

01 02 1962

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

5

Джурабаев Исмаилжан  Ахмадалиевич

17 01 1967

Өзгөн шаардык БОД т.К

Тренер

Өзгөн шаары

 

6

Эргешбаева Жылдызхан Мамановна

20 07 1966

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

7

Косимджанов Абдулла Хашимжанович

21 01 1999

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

8

Нурмахамадов Динмухаммад Нурмахамадович

24 07 1995

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

9

Наджиева Гүлбарчын Жолдошовна

21 12 1977

ОшТУ УИТО

Мугалим

Өзгөн шаары

 

10

Матинжон Угли Мансуржон

01 08 1997

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

11

Мамадалиев Музаффарбек Махамадрасулович

28 07 1997

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

12

Мирзаитова Раънохон Абиджановна

 

11 03 1969

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

13

Ураимжонов Фаррух Бурхонжон Угли

27 11 1995

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

14

Равшанбек Угли Арабжон

07 05 1999

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

15

Эргешова Калбубу

18 12 1951

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

16

Матишов Туратбек Чолпонбаевич

 

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

17

Тургунбай уулу Уланбек

07 07 1990

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

18

Махмудова Мунажатхан Мамадалиева

25 08 1966

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

19

Хакимов Абдукахор Кадырович

30 10 1971

"Таза -Суу"

Уста

Өзгөн шаары

 

20

Мамутахунов Бахадир Хурулбаевич

02 02 1985

"Таза -Суу"

Эксковатор айдоочу

Өзгөн шаары

 

21

Исраилова Гульзада Чолпонбаевна

25 07 1980

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

22

Каримбаев Жасурбек Комилжанович

24 11 1995

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

23

Рахманов Сухайиб Садикжанович

15 07 1999

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

24

Турдумаматова Гульжан Жаныбаева

 

17 03 1987

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

25

Жолдошбеков Таир Рахматиллаевич

25 01 1964

"Таза -Суу"

Моторист

Өзгөн шаары

 

26

Нишанбаев Бахтияр Исраилжанович

13 04 1985

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

27

Исмаилова Саидахон Абиджановна

04 01 1977

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

28

Саттаров Абдулхамид Абдикахарович

 

06 11 2000

 

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

29

Шарипов Исмоилжон Исраилович

04 02 1967

"Таза -Суу"

Бригадир

Өзгөн шаары

 

30

Чолпонбай кызы Бактыгул

05 09 1990

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

31

Мирзаитов Рустамбек Якубжанович

01 04 1966

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

32

Мурзабдулаев Кудратилло Ахматуллаевич

22 06 1999

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

33

Ташбаева Гульмира Сулаймановна

14 06 1969

ОшТУ УИТО

Мугалим

Өзгөн шаары

 

34

Ахунбаев Абдухалил Гуламкадырович

12 01 1971

"Таза -Суу"

Моторист

Өзгөн шаары

 

35

Новрузахунов Базарбай Халматович

29 08 1965

"Таза -Суу"

Моторист

Өзгөн шаары

 

36

Жунусали кызы Назбүбү

20 07 1997

ОшТУ УИТО

Мугалим

Өзгөн шаары

 

37

Маматазимов Медер Маматазимович

11 05 1997

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары

 

38

Ахмедов Абдулхаким Аширалиевич

19 03 1960

Шаардык оорукана

Электрик

Өзгөн шаары

 

39

Норозахунов Шокиржан

22 03 1958

"Таза -Суу"

Ондоо иштеринин устасы

Өзгөн шаары

 

40

Суюнбеков Нурсултан Суюнбекович

16 09 1996

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн шаары