Өзгөн - с/п "Аманат"

Аманат” саясий партиясы

Өзгөн шаардык кеңешинин депутаттыгына каталган талапкерлердин тизмеси

 

Ф.А.А.

Туулган жылы, күнү

Иштеген жери

Ээлеген кызмат оорду

Жашаган жери

 

Эскертүү

1

Сабиров Санжарбек Сабирович

17.06.1982

Дөң-Булак айыл аймагы

Жеке чарба

 1994-2021

Өзгөн шаары

 

2

Шамуратов Улугбек Юлдашбаевич

21.02.1969

Пенсионер

-

Өзгөн шаары

 

3

Дехканбаева Малохат Хашимовна

10.07.1970

В.И. Ленин атындагы орто мектеби

Директор

 2015-2021

Өзгөн шаары

 

4

Атаджанов Рахман Садикович

14.02.1970

Дөң-Булак айыл аймагы

Жеке чарба

1994-2021

Өзгөн шаары

 

5

Маматкасимов Сарварбек Маматсадикович

30.101984

Өзгөн ҮДБ

Врач уролог

Өзгөн шаары

 

6

Кочкорбаева Адашкан

02.04.1957

Пенсионер

-

Өзгөн шаары

 

7

Васыев Рахимжон

20.11.1956

Пенсионер

-

Өзгөн шаары

 

8

Хурулбаев Мансуржон Мухтарович

08.03.1990

ПСИН

Иш жүргүзүүчү

2016-2021

Өзгөн шаары

 

9

Ураимова Ырмыс Хусейновна

17.04.1955

Пенсионер

-

Өзгөн шаары

 

10

Абдукаримов Бахайиддин Хурмурзаевич

31.12.1962

Жеке ишкер

-

Өзгөн шаары

 

11

Мамадалиев Марибжон Садыкжанович

05.09.1989

Өзгөн шаары

кафе «Дилрабо»

Күзөтчү

2019-2021

Өзгөн шаары

 

12

Бекова Гульзита Торобаевна

08.07.1984

Өзгөн РОАА жана МСЭК борбору

Санитардык даарыгер

2013-2021

Өзгөн шаары

 

13

Баратахунов Шукурилло Шарипович

02.03.1974

Жеке ишкер

-

Өзгөн шаары

 

14

Ибрагимов Хушнутбек Турсунбаевич

17.04.1979

Дөң-Булак а.а

Жеке чарба

Өзгөн шаары

 

15

Арстанбекова Айдана Казыбековна

07.09.1982

Өзгөн шаардык мэриясы

Башкы адис

2016-2021

Өзгөн шаары

 

16

Иминов Акрамжан Анварович

20.07.1986

Өзгөн ҮДБ

Стоматолог

2013-2021

Өзгөн шаары

 

17

Абдулазимов Махамадкадыр Тойчубаевич

11.07.1984

ОсОО Мэр чөп

Директордун орун басары

2016-2021

Өзгөн шаары

 

18

Сабирова Сохибжамол Ганижановна

22.11.1985

Өзгөн шаары кафе «Дилрабо»

Администратор

2020-2021

Өзгөн шаары

 

19

Көчкөнбаев Азизбек Равшанбекович

24.08.1995

Өзгөн шаары кафе «Наргиз»

Экспедитор

2020-2021

Өзгөн шаары

 

20

Жоробаев Зафаржан Сабиржанович

06.02.1984

Өзгөн шаары ЧП «Баратахунов»

Механик

2019-2021

Өзгөн шаары

 

21

Макситова Дилноза Саидхожаевна

12.12.1967

Өзгөн ҮДБ

Дарыгер

1992-2021

Өзгөн шаары

 

22

Базарбаев Илхомжон Кочкорбаевич

16.12.1984

Өзгөн шаары кафе «Наргиз»

Ашпозчу

2020-2021

Өзгөн шаары

 

23

Мирабдуллаев Нурулло Убайдуллаевич

21.08.1987

Жеке ишкер

-

Өзгөн шаары

 

24

Атаджанова Гульнорахон Музафаровна

18.04.1969

Титов атындагы №67 орто мектеби

Мугалим

2011-2021

Өзгөн шаары

 

25

Номанов Абдулвпсил Очилдинович

13.07.1998

Өзгөн шаары кафе «Наргиз»

Администратор

2020-2021

Өзгөн шаары

 

26

Тешабаев Бобур Хасанович

14.08.1989

Доң-Булак а.а.

Жеке чарба

Өзгөн шаары

 

27

Маматкасимова Гулрух Маматкадировна

28.07.1987

Курманжан датка а. №8 о.м

Мугалим

2011-2021

Өзгөн шаары

 

28

Кадыров Дилшодбек Кочкорбаевич

17.06.1975

Жеке ишкер

-

Өзгөн шаары

 

29

Бачилов Шерзодбек Яшнаржанович

28.01.1987

А.Навои атындагы №6 о.м

Сан.техник

2020-2021

Өзгөн шаары

 

30

Арзыкулова Ферузахон Вахиджоновна

10.08.1996

Өзгөн шаары кафе «Дилробо»

Официантка

2020-2021

Өзгөн шаары

 

31

Атаджанов Иброхимжон Гафурович

26.01.1992

Дөң-Булак а.а.

Жеке чарба

Өзгөн шаары

 

32

Юлдашбаев Бобирмирза Махамадаминович

29.12.1991

Өзгөн шаары ЧП «Баратахунов»

Экспедитор

2020-2021

Өзгөн шаары

 

33

Абылкасимова  Гулчехрахан Махамаджановна

26.07.1965

А. Навои а. №6 о.м.

Мугалим

2013-2021

Өзгөн шаары

 

34

Мамажанов Дониербек Расулжанович

20.09.1990

Жеке ишкер

-

Өзгөн шаары

 

35

Абдувахидов Абдулазиз Абдухафизович

05.06.1978

Өзгөн шаары ЧП. «Баратахунов»

Электрик

2020-2021

Өзгөн шаары

 

36

Хосилжонова Дилрабо Султанбаевна

25.09.1976

З.М.Бабур а.№3 о.м.

Мугалим

1996-2021

Өзгөн шаары

 

37

Восиев Расулжон Рахимжанович

02.08.1980

Өзгөн шаары кафе «Дилробо»

Ашпозчу

2020-2021

Өзгөн шаары

 

38

Азимов Шакиржон Алижанович

12.11.1968

Өзгөн шаары ЧП «Баратахунов»

Айдоочу

2020-2021

Өзгөн шаары

 

39

Атаджанова Ойдинахан Хамидовна

12.12.1965

А. Навои а.№6 о.м

Мугалим

1989-2021

Өзгөн шаары

 

40

Эгамбердиев Хакимжон Собиржанович

10.08.1969

Дөң-Булак а.а.

 Жеке чарба

Өзгөн шаары

 

41

Хамракулов Кодиржон Холдарбаевич

23.12.1968

Өзгөн шаары АО «Дан Азык»

Электрик

2005-2021

Өзгөн шаары

 

42

Синякова Елена Григорьевна

12.08.1976

Өзгөн шаары Сулайман-Тоо музей комплексинин филиалы

Кассир

2017-2021

Өзгөн шаары

 

43

Абдикаримов Бахадыржан Ибрахимжанович

22.04.1965

МП «Өзгөн Тазалык»

Сварщик

2018-2021

Өзгөн шаары

 

44

Мамадалиев Фахриддин Панайдинович

24.12.1977

Өзгөн шаары кафе «Дилрабо»

Электрик

2020-2021

Өзгөн шаары

 

45

Мирзабитова Севара Одилжоновна

04.04.1993

Өзгөн шаары кафе «Дилрабо»

Ашпозчу

2020-2021

Өзгөн шаары

 

46

Ашуров Марипжан Мураджанович

17.04.1981

Жеке ишкер

-

Өзгөн шаары

 

47

Мадаминов Кабылжан Эркашпаевич

06.08.1965

Баш-Дөбө а.а

Жеке чарба

Өзгөн шаары

 

48

Худоярова Раьнохон Маматкодировна

05.05.1984

Өзгөн РАЭСӨБ

Жетектөөчү адис

2017-2021

Өзгөн шаары

 

49

Атаджанов Фаррухжон Рахманович

16.11.1994

ОАО Бакай Банк

Башкы адис

2015-2021

Өзгөн шаары

 

50

Шамуратов Бегзод Улукбекович

25.02.1993

ЖЧК «Мээр чөп»

Аптека башчысы

2018-2021

Өзгөн шаары

 

51

Атаджанова  Умидахон Юлдашбаевна

17.08.1974

Өзгөн шаары ЧП «Баратахунов»

Кассир

2019-2021

Өзгөн шаары

 

52

Газиев Рустамжан Орунбаевич

27.11.1986

Өзгөн шаары ЧП «Баратахунов»

Оператор

2020-2021

Өзгөн шаары

 

53

Исмаилова Дилорамхон Немаджановна

05.01.1976

Өзгөн шаары кафе «Дилрабо»

Ашпозчу

2020-2021

Өзгөн шаары