Сүлүктү - с/п “Өнүгүү Прогресс”

“Өнүгүү Прогресс” саясий партиясы

Сүлүктү шаардык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

 

ФА..А

Туулган жылы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертме

1

Халбеков Абдысамат Диканбаевич

20.12.

1963

ЖЧК “Ак-Булак”

Дирек

тор

Сүлүктү ш.

 

2

Токтобаев Довран Балтабаевич

10.03.1965

ЖЧК “Сулукту-Акжол”

Дирек

тор

Сүлүктү ш.

 

3

Абдираимова Назгул Назыровна

10.10.1977

СоцФонд

Сектор башчы

Сүлүктү ш.

 

4

Болдубаев Алмаз Юсуфалиевич

04.02.1985

ЖЧК “Кош-Булак”

Дирек

тор орун басары

Сүлүктү ш.

 

5

Аширов Иманбек Дооронович

01.12.1978

ЖЧК “Рио Групп”

Участка башчысы

Сүлүктү ш.

 

6

Худайназарова Феруза Икрамовна

05.11.1979

БатМУ САИ

окутуучу

Сүлүктү ш.

 

7

Толубаев Жоро Осмонович

30.03.1969

БатМУ САИ

доцент

Сүлүктү ш.

 

8

Сатторов Руфат Исроилович

18.08.1987

БатМУ СПК

Өндүрүштүк иштер боюнча адис

Сүлүктү ш.

 

9

Ганыбаева Берметай Рахманкуловна

01.05.1985

ЖДПБ

ҮДТ №3

медайым

Сүлүктү ш.

 

10

Жайнаков Руслан Мажитович

24.01.1977

БатМУ САИ

окутуучу

Сүлүктү ш.

 

11

Муминов Асылбек Жаныбаевич

04.01.1970

ЖЧК “Ак-Булак”

Башкы эсепчи

Сүлүктү ш.

 

12

Садыкова Тахмина Исабековна

24.09.1983

“Сүлүк

тү-Келечек” балдар бакчасы

Бакча башчысы

Сүлүктү ш.

 

13

Торокулов Бакытбек Тургунбаевич

22.04.1970

ардагер

 

Сүлүктү ш.

 

14

Эрназаров Максытбек Садирович

06.10.1971

Убактынча иштебейт

 

Сүлүктү ш.

 

15

Муминова Мислима Набиевна

10.09.1974

№3 орто мектеп

мугалим

Сүлүктү ш.

 

16

Убаев Муратбек Алимбайевич

23.09.1977

ЖЧК “Кен-Ордо”

Директор орун басары

Сүлүктү ш.

 

17

Сарымсаков Медербек Ашимбекович

28.08.1988

ЖЧК “Рио Групп”

юрист

Сүлүктү ш.

 

18

Джурабаева Гүлнара Ташпулатовна

29.04.1987

Убактылуу иштебейт

декрет

Жолбаева 57

 

19

Сагынбаев Улугбек Кадырбекович

28.05.1978

ЖЧК “Интертранс-сервис”

айдоочу

Отбасаров 101/2

 

20

Узаков Ильдар Алимжанович

12.01.1983

ЖЧК “Ж. Айтматов”

камсыздоочу

Мамбетова 22/4

 

21

Джанибекова Курбанай Осмоновна

24.05.1963

ЖЧК “Рио Групп”

Кадрлар бөлүмүнүн башчысы

Ибрагимов көч. 91/1

 

22

Бабаев Калжигит Мамурович

30.09.1969

ЖЧК “Ак-Булак”

Башкы инженер

Масалиев көч. 22/2

 

23

Турсунбаев Равшонжон Джумабаевич

14.04.1973

Убактылуу иштебейт

 

Пушкин көч. 37/1

 

24

Маматкулова Угилой Кушанбоевна

05.01.1971

Убактылуу иштебейт

 

Масалиев көч.22

 

25

Ширалиев Эрали Газыбекович

01.05.1991

ЖЧК “Ак-Булак”

күзөтчү

Ибрагимов көч. 155

 

26

Арипов Рустамбек Зарипович

15.08.1987

ЖЧК “Ак-Булак”

Участка башчысы

Жолбаев 57

 

27

Шадиева Анар Мамуновна

17.03.1965

ЖЧК “Рио Групп”

эсепчи

Макаев көч. 168

 

28

Гайбеков Бегатан Халбекович

24.01.1964

ЖЧК “Ак-Булак”

өткөөлчү

Кенчи көч. 130

 

29

Алибеков Улукбек Камчыбекович

21.08.1972

ЖЧК “Ак-Булак”

Участка башчысы

Жороев 16/1

 

30

Сабирова Айназик Сапарбаевна

05.02.1991

Убактылуу иштебейт

 

Марипов 2/14

 

31

Мамутов Кубанычбек Исмаилович

08.04.1986

ЖЧК “АС Сүлүктү”

Участка башчысы

Жолбаев көч. 79

 

32

Абдиев Акылбек Мусабаевич

01.10.1989

ардагер

 

Жороев 53

 

33

Игамбердиева Атыркуль Акылбековна

21.04.1987

Сүлүктү Архитектура, шаар курулуш башкармылыгы

Башкы адис

Жороев көч. 45А

 

34

Аширов Машарип Джалилович

01.04.1958

ЖЧК “Рио Групп”

Участкка башчысы

Жураев 3А

 

35

Садыков Тынычтыкбек Исабекович

13.03.1986

Убактылуу иштебейт

 

Жороев 45А

 

36

Абдысамат кызы Нүргүл

31.01.1991

ЖЧК “Ак-Булак”

кассир

Токтогул көч. номер жок

 

37

Бабаев Дастанбек Аширбаевич

02.04.1988

Убактылуу иштебейт

 

Деканов 15/16

 

38

Мавлянов Асан Назирбекович

26.01.1975

Убактылуу иштебейт

 

Жороев 1

 

39

Токтобаева Айнура Эргашовна

22.04.1970

ЖДПБ

медайым

Токтогул көч. 50

 

40

Абдирасылов Карчыга Абдирасылович

15.11.1994

ЖЧК “Ак-Булак”

эсепчи

Дзержинский көч. 5/12

 

41

Халбеков Абдилахат Диканбаевич

21.06.1966

ЖЧК “Ак-Булак”

Таркатуучу ВМ

Садыков көч. 28

 

42

Халбекова Шайыргул Бакытбековна

06.07.1994

ЖЧК “Ак-Булак”

эсепчи

Жолбаев көч. 15

 

43

Тухтаров Таалайбек Кундузович

29.09.1987

Убакты

луу иштебейт

 

Жолбаев көч. 22

 

44

Наврузов Алдаяр Бекназарович

23.02.1988

ЖЧК “Рио Групп”

Участка башчысы

Абдуназаров көч. 41

 

45

Садыкова Гулайим Исомиддиновна

11.09.1991

№7 орто мектеп

мугалим

Жороев көч. 26

 

46

Мухамадеев Одильжан Халмурзаевич

23.02.1966

ЖЧК “Рио Групп”

Башкы механик

Мамбетов көч. 103

 

47

Момунов Адылбек Жумабаевич

20.01.1985

ЖЧК “Ак-Булак”

Тоо кен мастер

Жороев көч. 55

 

48

Айдаров Дастанбек Хамдамович

06.06.1981

Убактылуу иштебейт

 

Жолбаев 31

 

49

Мансуров Эркинбек Рустамкулович

08.04.1996

Жеке ишкер

 

Аширалиев 31/2