Кербен - с/п “Бүтүн Кыргызстан”

“Бүтүн Кыргызстан” саясий партиясы

Кербен шаардык кеӊешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

 

 

Фамилиясы, аты-жөнү

Туулган

жылы жана

датасы

 

Иштеген

жери

 

Элеген кызматы

Жашаган жери

Эскертүү

1

Айдаралиев Медетбек Курбанбаевич

29,03,1965

Убактылуу

иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

2

Бекмурзаев Мукамбет

25,10,1973

Дыйкан чарба

Дыйкан

Кербен шаары

 

3

Камбарова Мухаббад Момунбековна

14,03,1969

Ишкер

Ишкер

Кербен шаары

 

4

Батыралиев Санжар

21,01,1989

Убактулуу иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

5

Саркулов Эдилбек

13,10,1968

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

6

Койчубекова Гульзат

13,04,1964

Убактулуу иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

7

Тургунбаев Акылбек

15,07,1987

Элге билим беруу болуму

Методист

Кербен шаары

 

8

Тагаев Ыманалы

09,11,1969

Жеке ишкер

Жеке ишкер

Кербен шаары

 

9

Урустемова Айнура Абдылдабековна

08,09,1964

Мугалим

Мугалим

Кербен шаары

 

10

Эмилбек уулу Байыш

25,03,1994

Дыйкан Чарба

Дыйкан Чарба

Кербен шаары

 

11

Аскаров Бакытбек Асилбекович

12,09,1987

РЭС

Контролер

Кербен шаары

 

12

Паизова Элмира

23,09,1969

Бала бакча

Тарбиячы

Кербен шаары

 

13

Мамудов Асылбек

01,04,1973

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

14

Мамыров Рустам

12,09,1987

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

15

Тотоева Наргиза

28,10,1983

Мамбетал мектеби

Мугалим

Кербен шаары

 

16

Дуйшобаев Жоомарт

03,09,1990

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

17

Алимбеков Сатыбалды

09,01,1981

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

18

Омурзакова Элиза

11,09,1987

Абдрахман мектеби

Мугалим

Кербен шаары

 

19

Бекмырзаев Курсантбек Тургунбекович

03,09,1975

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

20

Туланбаев Алтынбек Комилович

23,09,1970

Шофер

Шофер

Кербен шаары

 

21

Атабекова Марапат Меймановна

10,03,1962

Убактулуу иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

22

Абдыкеримов Замирбек Базарбаевич

26,10,1972

Дыйкан

Дыйкан

Кербен шаары

 

23

Кудайкулов Нурлан Боронбаевич

28,03,1973

Дыйкан чарба

Дыйкан

Кербен шаары

 

24

Султанова Зулкумар Абдыкеримовна

08,10,1975

Мугалим

Мугалим

Кербен шаары

 

25

Батыралиев Уманбек Абзалбекович

28,12,1969

Ишкер

Ишкер

Кербен шаары

 

26

Суеркулов Суванкул Кудайкулович

10,08,1961

 

Убактулуу иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

27

Мырсалиева Уулбу Жумабековна

25,03,1976

Мугалим

Мугалим

Кербен шаары

 

28

Чодонов Нурдоолот Арстанбекович

05,12,1968

Убактылуу иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

29

Сулайманов Нуркул Райымкулович

17,11,1968

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

30

Акматалиева Жанылай Касымбековна

22,04,1987

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

31

Мукамбет уулу Эсенбек

01,04,1996

Убактулуу иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

32

Аманбаев Орунбек Токтобаевич

18,12,1989

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

33

Алымкулова Нургул Джумашовна

12,12,1969

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

34

Доолоталиев Нурмухамед Кулбаевич

22,03,1966

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

35

Камбаров Жоомарт Бийназарович

15,03,1998

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

36

Атабекова Эльнура Абдразаковна

06,08,1977

Кербен Лицей

Мугалим

Кербен шаары

 

37

Кочкоров Пахридин Осконбаевич

25,09,1973

Кербен

Иштебейт

Кербен шаары

 

38

Барпиев Эдильбек Жакыпбекович

10,04,1988

иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

39

Абдыманап кызы Айжамал

02,06,1994

иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

40

Юсупбаев Турдалы Жороевич

16,02,1960

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

41

Камбаров Умид Равшанович

09,05,1988

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

42

Турдубаева Замира Козубаевна

01,03,1973

Мамбетов Мектеби

Мугалим

Кербен шаары

 

43

Сатканкулов Медербек Осконбекович

10,11,1987

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

44

Мырзапаязов Уланбек Каримжанович

05,01,1982

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

45

Кучкарова Юлдуз Садридиновна

06,06,1990

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

46

Жолдошев Нарманжон Ташбоевич

05,07,1975

иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

47

Тагайкулов Абдилла Айтматович

16,09,1963

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары

 

48

Мырзамамытова Бактыгуль Пазилдиповна

27,03,1980

Иштебейт

Иштебейт

Кербен шаары