Исфана - с/п «Республика»

«Республика» саясий партиясы

Исфана шаардык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

        

Ф.А.А.

Туулган датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертме

 1.  

 

Амиров Абдирашит Жоробекович

17.07.1971

«Тайлан» орто мектеби,

мугалим

 

Исфана шаары

 

 1. 2

Халиков Именжон Адашевич

25.07.1960

Кооператив "Алма Бак"

 

төрага

 

Исфана шаары

 

 1. 3

Бабаева Инобат Самандаровна

14.09.1958

Пенсионер

 

пенсионер

Исфана шаары

 

 1. 4

Маматкулов Исомиддин

Атаевич

28.03.1960

Пенсионер

 

Пенсионер

Исфана шаары

 

 1. 5

Абдуллаев Турдубек

Сайпидинович

 

21.12.1979

Жумушсуз

 

 

 

 

Исфана шаары

 

 1. 6

Джуманова Сапаргул

Саидовна

 

12.12.1980

«Ак-Булак» орто мектеби

мугалим

 

 

Исфана шаары

 

 1. 7

Джумаев Абдимавлян

Самандарович

 

 

15.07.1960

Пенсионер

 

 

 

Пенсионер

 

 

Исфана шаары

 

 1. 8

Хайдаров Максатбек Абдукаххаров

 

 

29.08.1983

ЖЧК “БарсОйл"

 

 

 

башкы бухгалтер

 

Исфана шаары

 

 1. 9

 

Халилова Зулайхо Хусановна

 

01.02.1984

 

Жумушсуз

 

 

 

Исфана шаары

 

 1. 10

Тагайназаров Кулмамат Туркбаевич

17.12.1966

"Лейлек тазалык" Муниципалдык ишканасы

 

жетектоочу адис

Исфана шаары

 

 1. 11

Ходжиев

Сардорбек

Усманалиевич

28.11.1983

№4

гимназия

 

мугалим

Исфана шаары

 

 1. 12

Душабаева

Нургуль

Шамшидиновна

01.09.1987

Д.Жороев атындагы негизги орто мектеби

мугалим

Исфана шаары

 

 1. 13

Мухаматжанов Белек Эмилбекович

03.10.1996

ЖАК "Банк Компаньон"

Юрист

Исфана шаары

 

 1. 14

Муратов Фахриёр Ибодуллоевич

04.12.1991

№4

гимназия

 

мугалим

Исфана шаары

 

 1. 15

Нишанбаева Юлдузхон

Зайниддиновна

01.03.1995

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1. 16

Исабеков

Иммат

Атабекович

08.07.1975

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1. 17

Баратов

Толибжон

Юлдошевич

31.03.1965

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Бейшембиева Венера Муктаровна

 

 

24.09.1967

"Арча - Бешик" балдар бакчасы

 

 

башчы

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Султанов

Даниёр

Юсупович

25.06.1977

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Аитов

Акылбек

Абдыганыевич

13.10.1977

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Мухамеджан

Нодирабегим

Одилжоновна

19.11.1990

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Каримов

Каримжон

Ташпулатович

25.01.1964

Токтогул атындагы орто мектеби

мугалим,

Исфана шаары

 

 1.  

Хабибуллаев Өмүрбек Ахматалиевич

 

18.04.1994

 

Жумушсуз

 

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Кошматова

Динара

Кумарбаевна

18.12.1986

№48-Кесипчилик лицейи

мугалим

 

Исфана шаары

 

 1.  

Уринбоев

Абдуллажон

 

 

02.12.1956

Пенсионер

 

 

 

Пенсионер

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Сатаров

Алтынбек

Анарбаевич

11.02.1981

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Абдымуратов

Минура

Арыпжановн

05.08.1995

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Сартматов

Нурбек

Пардабаевич

14.01.1984

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Азизханов

Зухридин

Муминович

04.11.1968

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Амирова

Буусалма

Жоробековна

27.07.1983

№48-Кесипчилик лицейи

мугалим

 

Исфана шаары

 

 1.  

Самандаров

Нуриддин

Абдугапарович

13.08.1985

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Абдисайит

уулу Нурбек

18.07.1990

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Маматкулова

Дилфуза

Ибадуллаевна

20.05.1972

 

Жумушсуз

 

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Байжанова

Гулайша

Авазовна

24.01.1965

“Самат” атындагы орто мектеби

мугалим

Исфана шаары

 

 1.  

Самандаров

Абдигапар

29.12.1954

Пенсионер

Пенсионер

Исфана шаары

 

 1.  

Бебитова

Рахатай

Жапаровна

04.04.1976

"Арча - Бешик" балдар бакчасы

 

 

тарбиячы

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Алиматова

Махсуна

Абдуллажановна

26.09.1989

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Кулдашев

Низомжон

Шарипович

02.12.1972

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Рустамова

Гулжахан

Мукарамовна

19.05.1975

"Арча - Бешик" балдар бакчасы

 

 

тарбиячы

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Абдужаббаро

Мохинур

Абдулложонович

16.03.1996

 

Жумушсуз

 

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Курбаналиев

Боходир

09.01.1983

жеке ишкер

 

Исфана шаары

 

 1.  

Анаркулова

Канышай

Эргешовна

16.06.1985

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Кудаярова

Ташбубу

Сапаровна

06.10.1981

"Арча - Бешик" балдар бакчасы

 

 

тарбиячы

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Аитов Сеитакбар Абдуганыевич

25.12.1984

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Джемуратова

Юлдузхон

Абдуллаевна

06.04.1978

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Канаатова

Роза

Матурайимовна

06.12.1987

“Ынтымак” балдар бакчасы

тарбиячы

 

Исфана шаары

 

 1.  

Абдуллаев Жахонгир Абдуллаевич

08.04.1992

 

Жумушсуз

 

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Муротов

Хайрулло

Боевич

22.06.1983

ЖЧК “БарсОйл"

 

 

 

оператор

 

Исфана шаары

 

 1.  

Бакытбекова Элина Бакытбековна

22.04.1997

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Джапарова Бермет Бурхановна

19.12.1984

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Ташбаев Кенешбек Абдуразакович

06.07.1983

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Джумаева Махлиё Абдимавлянович

17.12.1986

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Атанова

Гульмира

Уснидиновна

15.08.1989

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Камалидин

уулу

Боронбек

18.05.1995

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Акрамов Нурмахамад Абдумуталиб

12.06.1996

 

Жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Айдарова

Канзат

Эргашевна

30.10.1975

ЖЧК  "Мөл

Булак"

оператор

Исфана шаары