Базар-Коргон - с/п “Замандаш”

“Замандаш” саясий партиясы

Базар-Коргон шаардык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

 

 

 

Фамилиясы, аты-жөнү

Туулган

жылы жана

датасы

 

Иштеген

жери

 

Элеген кызматы

Жашаган жери

Эскертүү

 

1

Мирзаахмедов Тохир Номанович

01.01.1979г

Базар-Коргон айылдык Кенеши

депутат

Базар-Коргон ш.

 

2

Омурзаков Абдырахман Каримович

26.12.1973

Жеке ишкер

--

Базар-Коргон ш.

 

3

Дубанакулова Гульжан Лобаевна

14,02,1970

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

4

Юсупов Зайнобидин Абдумухтарович

13.12.1982

Базар-Коргон Айылдык Кенеш

Депутат

Базар-Коргон ш.

 

5

Жамалов Салохиддин Хуснидинович

07,02,1985

Аймактык оорукана

Врач-уролог

Базар-Коргон ш.

 

6

Адышова Замира

21,07,1958

Ак-Кеме МЧББб

Башчысы

Базар-Коргон ш.

 

7

Джамалдинов Зиёидин Макаридинович

27.05.1982

Жеке ишкер

 

Базар-Коргон ш.

 

8

Абдуллаев Асаналы Маматисаевич

04,09,1971

Базар-Коргон ГРС

Адис

Базар-Коргон ш.

 

9

Абдисаматова Рахима Якяжановна

20,02,1972

Үй-кожейкеси

 

Базар-Коргон ш.

 

10

Ахмадалиев Абдылкадыр Усмоналиевич

21,10,1967

Жеке ишкер

 

Базар-Коргон ш.

 

11

Юсупов Уланбек Манапович

21,04,1971

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

12

Чыйбылова Жаныл Астанакуловна

09,03,1966

А-Бермет МЧББб

Башчысы

Базар-Коргон ш.

 

13

Садыков Замирбек Шакирович

01,01,1972

МЧС Базар-Коргон

Өрт өчүрүүчү

Базар-Коргон ш.

 

14

Саттаров Муратжан Ташмаматович

17,12,1963

Жеке ишкер

 

Базар-Коргон ш.

 

15

Базаркулова Гульмира Каримовна

06,11,1970

Базар-Коргон а.ө.

Адис

Базар-Коргон ш.

 

16

Нуриев Рустан Бактыбаевич

05,02,1977

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

17

Камалдинов Адилбек Камалдинович

28,09,1975

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

18

Жаманкулова Таалайхан Айтиевна

13,06,1968

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

19

Сайдиахматов Инамжан Икрамжанович

20,10,1964

Жеке ишкер

 

Базар-Коргон ш.

 

20

Марамов Садыкалы Шарабидинович

21,09,1978

Жеке ишкер

 

Базар-Коргон ш.

 

21

Абдулхакова Шаходатхон Акюловна

07,05,1967

№ 3 мектеп

мугалим

Базар-Коргон ш.

 

22

Мамбеталиев Саринжи Адылович

14,08,1973

ГРС Базар-Коргон

Юрист

Базар-Коргон ш.

 

23

Абдурахманов Акмалжан Абдулазизович

16,09,1978

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

24

Рахимбердиева Шоирахон Каримбердиевна

16,12,1983

Жеке ишкер

 

Базар-Коргон ш.

 

25

Акбаров Шухратбек Эркинович

07,12,1973

Жеке ишкер

 

Базар-Коргон ш.

 

26

Абдурахманов Фарходжон Абдужалилович

15,02,1983

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

27

Ташбаева Гулмира Хамиджановна

06,06,1990

Жеке Адвокат

 

Базар-Коргон ш.

 

28

Нишанов Рустамжан Мамашевич

25,04,1969

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

29

Абдурахманов Амирбек Алижанович

18,11,1994

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

30

Рахимбердиева Наргиза Хуркозиевна

22,11,1983

№ 11 Гулнара МЧББб

Тарбиячы

Базар-Коргон ш.

 

31

Акбаров Махмуджон Сабиржанович

16,06,1981

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

32

Юлдашев Рустамжон Мамиржанович

13,07,1970

МП Водоканал

Контролер

Базар-Коргон ш.

 

33

Юнусалиева Жаннаткан Тургуналиевна

10,10,1959

А.Юсупов МЧББб

Башчысы

Базар-Коргон ш.

 

34

Жалалов Арзубек Турсунбаевич

20,11,1987

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

35

Ташмурзаев Косимбек Кадыржонович

17,07,1979

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

36

Мамушова Бактыгул Сыргабаевна

23,02,1976

Аймактык оорукана

Мед.айым

Базар-Коргон ш.

 

37

Юнусахунов Руслан Бараталиевич

04,09,1983

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

38

Калбаев Мирлан Аскарович

03,09,1983

ОсОО Аманат-Курулуш

Башкы бухгалтер

Базар-Коргон ш.

 

39

Абдикадирова Сахибахон

Османжановна

21,03,1970

Аймактык оорукана

Мед.айым

Базар-Коргон ш.

 

40

Ботиралиев Сайфулла Шукуруллаевич

03,04,1970

Мурап СПА

Башчысы

Базар-Коргон ш.

 

41

Камчыбеков Курсанбек Калыбекович

21,11,1973

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

42

Марамова Нурийла Шарабидиновна

13,06,1973

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

43

Касимов Жоробай Машрабович

20,06,1959

Жеке чарба

 

Базар-Коргон ш.

 

44

Мамараимов Мирзарахим Мирзахалилович

20,03,1982

Жеке ишкер

 

Базар-Коргон ш.

 

45

Умарова Толганай

01,07,1958

Жеке ишкер

 

Базар-Коргон ш.

 

46

Абдуллаев Нурсейит Мамытович

20,02,1990

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

47

Жалалов Алишер Акишович

09,03,1973

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

48

Исмаилова Мархаба Абдуманаповна

02,07,1977

Аймактык оорукана

Мед. айым

Базар-Коргон ш.

 

49

Осоров Эгамберди Сатаркулович

09,12,1964

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

50

Сабыралиев Тимур Сабыралиевич

23,09,1996

Убактылуу иштебейт

 

Базар-Коргон ш.

 

51

Насирдинов Эрмек

09,02,1989

Жеке ишкер

 

Базар-Коргон ш.