Баткен - с/п "ЖАҢЫ ДООР "

«ЖАҢЫ ДООР» саясий партиясы

Баткен шаардык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси        

Ф.А.А.

Туулган датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертме

1

Алиханов Анарбай  Абдиллаевич

01.02.1976

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

2

Каразаков Жунусбек Абдирашитович

11.06.1981

Жеке Ишкер

Жеке Ишкер

Баткен ш.

 

3

Апызали кызы Жылдыз

11.04.1973

Ленин орто мектеби

Мугалим

Баткен ш.

 

4

Ташбеков Алмазбек Абдибаапович

17.12.1974

Шаардык кенеш

 Торога

Баткен ш.

 

5

Мадымаров Бекболот Калбаевич

02.01.1982

Жеке Ишкер

Жеке Ишкер

Баткен ш.

 

6

 Олжобаева Бегимай Олжобаевна

30.12.1994

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

7

Нажимидинов Бекболот Тажибаевич

01.09.1988

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

8

Абдамитов Нурланбек Калмурзаевич

05.05.1981

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

9

Таштемирова Минавар Шараповна

12.04.1978

Ленин орто мектеби

Мугалим

Баткен ш.

 

10

Сулайманбек уулу Акжол  

08.10.1990

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

11

Абдрашит уулу Равшанбек

25.05.1990

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

12

Кошумбетова Гулзат Сулаймановна

05.11.1978

Имаров –Кызыл Топу орто мектеби

Мугалим

Баткен ш.

 

13

Довлятбек уулу Чынгыз

01.01.1990

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

14

Исамидин уулу Махаматали

12.01.1990

ЖЧК «Али-Фарм»

Директор

Баткен ш.

 

15

Идирисова Нурай Жоробаевна

06.01.1997

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

16

Мадымарова Дилара Калбаевна

16.04.1970

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

17

Аджибаев Мунарбек Абдумуминович

15.02.1993

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

18

Кенжебаева Сабира Асановна

15.01.1985

Ж. Боконбаев орто метеби

Мугалим

Баткен ш.

 

19

 Мавлянов Мунарбек Исабекович

06.08.1992

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

20

Исмаилов Азамат Аскарович

29.08.1990

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

21

Кочкорова Аида Апызалиевна

03.06.1988

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

22

Пулотов Эмилбек Жороевич

23.10.1986

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

23

Тажибаев Дербиш Пайзидинович

23.07.1992

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

24

Заирова Авазхан Тагаевна 

09.04.1968

В,И,Ленин орто мектеби

Китепканачы

Баткен ш.

 

25

Айдаров Тынчтыкбек Ниязидинович

10.12.1979

“Кадаст” ММ Баткен филиалы

Системалык администратор

Баткен ш.

 

26

Калилов Дилмурат  Абдукахарович

14.07.1999

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

27

Ташбаева Айсалкын Орозбековна

02.12.1985

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

28

Азиреткул Уулу Бектур

01.01.1990

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

29

Акпаралиев Алтынбек Акпаралиевич

05.09.1991

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

30

Кенжебаева Жамийла Асановна

30.01.1987

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

31

Касымов Мирданбек Жамалидинович

23.08.1983

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

32

Абдирашитов Асхат Абрирашитович

27.06.1995

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

33

Туратова Канышай  Жигиталиевна

18.04.1987

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

34

Орозалиев Адылбек Орозалиевич

06.10.1991

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

35

Айдаров Кайратбек  Абдикаримович

17.03.1988

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

36

Султанмуратова Зухра Камаловна

02.12.1958

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

37

Орозбай кызы Аймира

12.07.1994

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

38

Жумабаев Нурланбек Бактыярович

15.02.1998

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

39

Саттарова Айчурок Пахридиновна

19.10.1998

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

40

Жумабек  уулу Майрамбек

01.05.1990

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

41

Айкынов Рахман Исраилович

02.08.1962

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

42

Мурзакматова Нургул Койчумановна

10.12.1985

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

43

Абдуллаев Тынчтыкбек Ураимжанович

12.02.1989

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

44

Рахман Кызы Бузайнаб

06.08.1994

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

45

Исмаил кызы Гулжан

12.11.1990

Убактылуу иштебейт

Убактылуу иштебейт

Баткен ш.

 

46

Жээнкулов Каныбек Жолдошбаевич

05.12.1977

Убакытылуу иштебейт

Убакытылуу иштебейт

Баткен ш.

 

47

Ташпулатова Кулпунай Абдукалаковна

01.01.1979

Убакытылуу иштебейт

Убакытылуу иштебейт

Баткен ш.

 

48

Эркебаев Жаныбек Өтурович

05.01.1975

Убакытылуу иштебейт

Убакытылуу иштебейт

Баткен ш.