Жаштардын өкүлдөрүнө жаңы шайлоо моделинин өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып беришти

Сен. 4, 2021

-