Жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу-практикалык иш-чаралар

Фев. 12, 2021

-

Башка видеолор