Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин шайлоо фонддорунан акча каражаттарынын келип түшүшү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат

Янв. 11, 2021

-

Башка видеолор