2016-жылдан 2020-жылга чейин жергиликтүү кеңештердин мөөнөтүнөн мурда чыгып калган депутаттары боюнча маалымат

2016-жылдан 2020-жылга чейин жергиликтүү кеңештердин мөөнөтүнөн мурда чыгып калган депутаттары боюнча маалымат (11.11.2020-жылга карата)