2018-жылдын 5-августундагы шайлоодогу жергиликтүү кеңештердин тизмеси (кезектеги)

Жергиликтүү кеңештин аты

Мандаттын саны

УШКнын саны

Баткен облусу, Кадамжай району

1

Майдан айылдык кеңеши

21

5

 

Баары:

21

5