Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо

Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү!

 

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо шайлоо алдындагы үгүткө катышууну пландаштырган жалпыга маалымдоо каражаттары, обо убакыт бергендик үчүн акынын өлчөмү жана башка шарттары, басма аянты же жарыялоо укугу жөнүндө маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясына, шайлоону дайындоо жөнүндө чечим жарыялангандан кийин 8 календардык күндөн кечиктирбестен берүүгө тийиш.

Обо убакыт бергендик үчүн акынын өлчөмү жана башка шарттары, басма аянты же жарыялоо укугу жөнүндө маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясына коштоочу кат менен, берүүгө тийиш.

Жазуу жүзүндөгү тапшырыктар түшкөндөн кийин, КР Мыйзамы менен белгиленген талаптарды аткарган маалыматтык массалык каражатталар 2017-жылдын 24-декабрына чейин жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоо алдындагы үгүткө катышуу үчүн КР БШК тарабынан аккредиттелинет.

Мында, КР БШК маалыматтык массалык каражаттарынын аккредитациясын алар шайлоо мыйзамдарынын талаптарын бузган учурда чакыртып алууга укуктуу.

Эскерте кетсек, шайлоо алдындагы үгүт шаардык кеңештерге талапкерлердин тизмеси катталгандан кийин б.а. 2018-жылдын 5-январынан тартып башталат, айылдык кеңештерге депутаттарды кезектеги шайлоосунда айылдык кеңештерге талапкерлер катталгандан кийин б.а. 2018-жылдын 8-январынан тартып, айылдык кеңештерге депутаттарды мөөнөтүнөн мурда шайлоосунда айылдык кеңештерге талапкерлер катталгандан кийин б.а. 2018-жылдын 13-январынан тартып башталат жана добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда аяктайт б.а. 2018-жылдын 27-январы саат 08.00.

Ушул шайлоонун өзгөчөлүгүн эске алганда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоочуларды маалымдоодо жана үгүт жүргүзүүдө регионалдык маалыматтык массалык каражаттаардын ролу жана катышуусу абдан маанилүү.

Борбордук шайлоо комиссиясы регионалдык маалыматтык массалык каражаттарларды маалыматтык өнөктүккө активдүү катышууга чакырат жана өз кезегинде шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү, шайлоо комиссиялардын иши тууралуу бардык зарыл маалыматтарды берүүгө даяр.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы