Даттануулардын реестри

Кароо тартиби

Шайлоо комиссияларына келип түшкөн бардык арыздар (даттануулар) милдеттүү түрдө катталууга тийиш. Шайлоо укуктарын бузуу жөнүндө арыздарды (даттанууларды) шайлоо процессинин субъекттери (катышуучулары) өздөрүнүн... Уландысы