Календардык план

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын

2020-жылдын 3-июлу

№ 122 токтому менен бекитилген

 

2020-жылдын 4-октябрына дайындалган, Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү

боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын

КАЛЕНДАРДЫК ПЛАНЫ

Шайлоо күнү - жекшемби

2020-жылдын 4-октябры

Иш-чаралардын мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Аткарууга жооптуулар

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жарандарга, саясий партияларга, коомдук, мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылуусу

Шайлоо дайындалгандан кийин

(3 июль 2020)

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы (мындан ары - БШК)

Маалымат бөлүмү

 

Кыргыз Республикасынын БШКсынын Жумушчу топторун түзүү

Шайлоо дайындалгандан кийин

КР БШК

Укуктук камсыздоо бөлүмү

Шайлоону маалыматтык камсыздоо

 

Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо өнөктүгүнө катышуу үчүн аккредитациялоо жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы расмий жарыялангандан кийин

Маалымат бөлүмү

 

БШКга ЖМК, интернет-басылмалар тарабынан эфир убактысын, басылма аянтын бергендиги же интернет-басылмада жарыялоо укугу үчүн төлөө өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтарды берүү

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күндөн тартып 20 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

23-июлуна чейин)

БШКнын жумушчу тобу, маалымат бөлүмү, ЖМК, интернет-басылмалар

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 22-беренеси 20-бөлүгү

(мындан ары - Мыйзам)

 

БШК өзүнүн расмий веб-сайтында эфирдик убакытты, басылма аянтты же интернет-басылмада жарыялоо укугун төлөө өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө берген маалыматын жарыялоо

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күндөн тартып 25 күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

28-июлуна чейин)

Маалымат бөлүмү

Мыйзамдын 22-бер. 20-бөл.

 

Жалпыга маалымдоо каражаттарында, коомдук пикирди сурамжылоонун натыйжаларын, интернеттеги жарыялоолорго, шайлоонун жыйынтыктарын божомолдоо жана шайлоого байланыштуу башка изилдөөлөрдү жарыялоого (чагылдырууга) тыюу салуу

Добуш берүү күнүнө чейин акыркы 5 календарлык күн

(2020-жылдын   

29-сентябрынан тартып)

БШКнын жумушчу тобу

Мыйзамдын 22-бер. 6-бөл.

Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жактарда шайлоо участокторун түзүү

 

Дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн, консулдук мекемелердин жана Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги мамлекеттик органдарынын өкүлчүлүктөрүнүн аймагында тышкы иштер боюнча ыйгарым укуктуу органдын сунушу боюнча жана аккредитацияланган өлкөнүн компетенттүү органдары менен макулдашуу боюнча, добуш берүү жана добуш берүү үчүн жашаган же андан тышкары жерлерде шайлоочулардын добуштарын эсептөө үчүн шайлоо участокторун түзүү

КРнын ТИМнин сунушунан кийин

ТИМ

КРнын БШКсы

Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы

Мыйзамдын 13-бер. 3-5-бөл.

 

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерде шайлоо комиссияларын түзүү

Шайлоо дайындалган күндөн тартып 15 күндөн кечиктирбестен

ТИМ

КРнын БШКсы

Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Мыйзамынын

19-беренеси,

«КРнын аймагынан тышкары жактарда жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууну камсыз кылуу жөнүндө» Жобосунун

9-пункту.

Добуш берүү үчүн жай

 

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулардын муктаждык картасын түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 60 календардык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

5-августуна чейин)

АШК, УШК, ЖӨБО

Мыйзамдын 29-бер. 6-бөл.

 

Добуш берүүчү жайды ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулардын керектөө картасында көрсөтүлгөн керектөөлөрүнө ылайык келишин текшерүү

Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

15-августуна чейин)

АШК, УШК, ЖӨБО

Мыйзамдын 29-бер. 6-бөл.

 

Тийиштүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн добуш берүүчү жайдын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү кайрылуусун жөнөтүү

Шайлоо күнүнө чейин 40 календардык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

25-августуна чейин)

АШК, УШК, Мыйзамдын 29-бер. 6-бөл.

Эл аралык жана коомдук байкоочулар

 

Эл аралык уюмдарга жана чет мамлекеттердин шайлоо органдарына шайлоону байкоого катышууга чакыруу жөнөтүү

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы расмий жарыялангандан кийин

Президенттин Аппараты, Жогорку Кеӊеш, Өкмөт,

КР БШК

Мыйзамдын 10-бер. 1-бөл.

 

КРнын Президенти, КРнын ЖКи, КРнын Өкмөтү, КРнын БШКсы тарабынан жиберилген чакырууларынын негизинде байкоочулардын аккредитациясы

Шайлоо дайындалгандыгы жөнүндө чечим расмий жарыялангандан кийин

КР БШК

Мыйзамдын 10-бер. 1-бөл.

 

Шайлоо комиссияларынын алдында коомдук байкоочуларды аккредитациялоонун шарттары жана тартиби, аккредитациялоо жөнүндө документтин формасын белгилөө

Шайлоо дайындалгандан кийин

КР БШК

Мыйзамдын 10-1-бер. 3-бөл.

 

Коомдук байкоочуларды коммерциялык эмес уюмдун мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн жазуу жүзүндөгү көрсөтмөсүнүн негизинде аккредитациялоо

Арыздардын келип түшкөнүнө, КЭУнун көрсөтмөсүнүн негизинде жана шайлоонун натыйжалары расмий жарыяланган күнү аяктайт

КР БШК

Мыйзамдын 10-1-бер.

Шайлоочулардын тизмеси

 

Консулдук каттоого турган жана биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жактарда жашаган шайлоочулар жөнүндө маалымат берүү жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 85 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

11-июлуна чейин)

ТИМ, Кыргыз Республикасынын тиешелүү

дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук кызматтарынын жетекчилери

МКК

Мыйзамдын 14-бер. 6-бөл.

 

Ар бир шайлоо участогу, району, шаары боюнча түзүлгөн шайлоочулардын алдын ала тизмесин tizme.gov.kg мамлекеттик порталга жайгаштыруу

Добуш берүү күнүнө 80 календарлык күнгө чейин

(2020-жылдын

16-июлуна чейин)

КР БШК

(ПТК жана МК)

Мыйзамдын 14-бер. 4-бөл.

 

Участкалык шайлоо комиссияларына ар бир шайлоо участогу үчүн түзүлгөн алдын ала тизмелерин тапшыруу

Добуш берүү күнүнө 75 календардык күн калганда

(2020-жылдын        

21-июлуна чейин)

КР БШК,

АШК, УШК

Мыйзамдын 14-бер. 7-бөл.

 

Участкалык шайлоо комиссияларында шайлоочулардын алдын ала тизмесин карап чыгуу үчүн илүү

Добуш берүү күнүнө 70 календарлык күн калганда

(2020-жылдын

26-июлуна чейин)

УШК

Мыйзамдын 15-бер. 1-бөл.

 

Биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулардын арыздарын кабыл алуу (андагы каталар же так эместиктер жөнүндө)

(№1 Форма)

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

26-июлунан

20-сентябрына чейин)

УШК

Мыйзамдын 15-бер. 2-бөл.

 

Биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулардын арыздарын шайлоо дареги боюнча кабыл алуу

(№2 Форма)

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

20-сентябрына чейин)

УШК, КР БШК системдик администратору

Мыйзамдын 15-бер. 3-бөл.

 

Участкалык шайлоо комиссияларында шайлоочулардын таанышып чыгуусу үчүн шайлоочулардын контролдук тизмесин илүү

Добуш берүүгө чейин 30 календардык күн калганда

(2020-жылдын

4-сентябрына чейин)

УШК

Мыйзамдын 15-бер. 4-бөл.

 

Добуш берүү күнү стационардык дарылоо-алдын алуу мекемелеринде, шектүүлөр жана айыптуулар катары  кайтарууда кармоочу жайларда, иш цикли үзгүлтүксүз ишканаларда (вахталык иштерде) болгон шайлоочулар, мөөнөттүү кызматтын аскер кызматчылары, аскер бөлүктөрүндө жашаган аскер кызматчылары жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү жана башка адамдар жөнүндө шайлоочулардын тизмелерин түзүү, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жана тиешелүү УШКга өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 12 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

23-сентябрына чейин)

Көрсөтүлгөн мекемелердин жетекчилери,

МКК,

УШК

Мыйзамдын 14-бер. 5-бөл.

 

Акыркы тизмесин КР БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу

Добуш берүү күнүнө 10 календарлык күнгө чейин

(2020-жылдын

24-сентябрына чейин)

КР БШК

 

 

Участкалык шайлоо комиссияларында шайлоочулардын акыркы тизмесинин илүү

Добуш берүү күнүнө чейин 7 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

28-сентябрына чейин)

УШК

Мыйзамдын 15-бер. 5-бөл.

Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн жана шайлоо процессинин башка катышуучуларын окутуу

 

Саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана шайлоо процессинин башка катышуучулары үчүн окуу семинарларын өткөрүү

Шайлоо дайындалгандан кийин өзүнчө план боюнча

КР БШК

 

АШК, УШК мүчөлөрү, АЭУ операторлору жана четтеги УШК мүчөлөрү үчүн тренингдерди өткөрүү

Шайлоо дайындалгандан кийин өзүнчө план боюнча

КР БШК

Талапкерлердин тизмелерин көрсөтүү жана каттоо

 

Шайлоого катышууну каалаган саясий партиялар Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоого катышуусу жөнүндө жазуу жүзүндө билдирүүнү жөнөтүү  

Шайлоо дайындалгандан кийин 5 календардык күндүн ичинде

(2020-жылдын

9-июлуна чейин)

Саясий партиялар

Мыйзамдын 60-бер. 4-бөл.

 

Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү каттоо жана каттоо күбөлүктөрүн берүү же партиянын өкүлү болгон ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн талапкерлерин каттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөлүү чечим

Керектүү документтерди алган күндөн тартып 3 календарлык күндүн ичинде

КР БШК

Мыйзамдын 19-бер. 4-бөл.

 

Саясий партиянын сунушу жана анын ишенимдүү адамы болууга макулдугу жөнүндө жарандын арызынын негизинде ишенимдүү адамдарды каттоо

Саясий партиянын сунушунан кийин

КР БШК

Мыйзамдын 20-бер. 2-бөл.

 

Депутаттыкка талапкерлердин тизмесин көрсөтүү

Шайлоо дайындалган күндөн тартып 45 календарлык күн калганда шайлоо күнүнө чейин аяктайт

(2020-жылдын

20-августуна чейин)

Саясий партиялар

Мыйзамдын 60-бер. 1-бөл.

 

Саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан талапкерлердин тизмесин каттоого тийиштүү документтерин берүү

Шайлоо күнүнө чейин 40 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

24-августу, саат 18:00го чейин)

КР БШК

Мыйзамдын 61-бер. 1-бөл.

 

Депутаттыкка талапкерлердин тизмесин каттоо

Шайлоо күнүнө 30 календарлык күн калганда

(2020-жылдын

4-сентябрына чейин)

КР БШК

Мыйзамдын 61-бер. 5-бөл.

 

Саясий партиянын Борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлердин тизмесин алып салуу жана шайлоого катышуудан баш тартуу жөнүндө жазуу жүзүндө арыз берүүсү

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

24-сентябрына чейин)

Саясий партиялар

Мыйзамдын 61-бер. 10-бөл.

 

Саясий партиянын Борбордук шайлоо комиссиясына айрым талапкерлерди катталган тизмеден чыгаруу жөнүндө жазуу жүзүндө арыз берүүсү

Добуш берүү күнүнө чейин 5 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

29-сентябрына чейин)

Саясий партиялар

Мыйзамдын 61-бер. 10-бөл.

 

Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоого катышуудан баш тартуу үчүн талапкерлердин тизмесинде турган талапкердин жеке жазуу жүзүндөгү арызын берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

1-октябрына чейин)

Талапкерлердин тизмесиндеги талапкер

Мыйзамдын 61-бер. 10-бөл.

Шайлоо алдындагы үгүт иштери

 

Үгүт иштерин жүргүзүү

Талапкерлердин тизмелерин каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып, добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда аяктайт

(2020-жылдын

4-сентябрынан

3-октябрынын саат 08:00го чейин)

Саясий партиялар,

Кыргыз Республикасынын жарандары

Мыйзамдын 23-бер. 1-бөл.

 

Үгүт иштери үчүн акы төлөнүүчү эфирдик убакытты берүү

Талапкерлердин тизмесин каттоонун акыркы мөөнөтү аяктагандан кийин (2020-жылдын

4-сентябрынан

3-октябрынын саат 08:00го чейин)

Телерадиоуюмдар

Мыйзамдын 24-бер. 4-бөл.

 

Саясий партиялардан талапкерлерге үгүт иштерин жүргүзүү жана шайлоочулар менен жолугушуу укугун берүү

Талапкерлердин тизмесин каттоонун акыркы мөөнөтү аяктагандан кийин (2020-жылдын

4-сентябрынан

3-октябрынын саат 08:00го чейин)

АШК, Кыргыз Республикасынын БШКсынын атайын өкүлдөрү, мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

Мыйзамдын 22-бер. 9-бөл.

 

Ар бир шайлоо участогунун аймагында үгүт материалдарын илип коюу үчүн атайын жайларды берүү

Шайлоо дайындалган күндөн тартып 10 календарлык күндүн ичинде

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

Мыйзамдын 27-бер. 3-бөл.

Шайлоону каржылоо

 

Саясий партиялар тарабынан шайлоо фондун түзүү

Шайлоо комиссиясы саясий партиянын каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүн каттаган күндөн тартып 5 календарлык күндүн ичинде

Ыйгарым укуктуу өкүл

Мыйзамдын 41-бер. 1-бөл.

 

Мыйзамда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн элүү миң эселенген өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төгүү

Шайлоо күнүнө чейин 40 календардык күндөн кечиктирбестен, жергиликтүү убакыт боюнча саат 18ге чейин

(2020-жылдын

24-августу, саат 18:00го чейин)

Көзөмөлдөө-текшерүү тобу

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө саясий партиянын шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарынын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуу тартиби жөнүндө»

Жобосунун

31-пункту

 

Саясий партиянын атайын эсебинде турган каражаттын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат берүү

Жума сайын жана КР БШКнын талабы боюнча 24 сааттын ичинде

Банк же башка мекемелер, КР БШК

Мыйзамдын 41-бер. 12-бөл.

 

Саясий партиялар шайлоо фонддорунун келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө финансылык отчетторду БШКга тапшыруу

Биринчи финансылык отчет - шайлоо депозитинин киргизилгендигин тастыктаган документтерди КРнын БШКсына берүү менен бир учурда;

Экинчи финансылык отчет - добуш берүү күнүнө чейин 10 күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

24-сентябрына чейин)

Үчүнчү жыйынтыктоочу финансылык отчет - шайлоодон кийин 10 күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

15-октябрына чейин)

Көзөмөлдөө-текшерүү тобу

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө саясий партиянын шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарынын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуу тартиби жөнүндө»

Жобосунун

48-пункту

 

Финансылык операцияларды, анын ичинде жеке жана юридикалык жактар ​​менен атайын эсептердеги эсептешүүлөрдү токтотуу

Добуш берүү күнүнөн бир күн мурун саат 18:00до

(2020-жылдын

3-октябры, саат 18:00)

Көзөмөлдөө -текшерүү тобу

Мыйзамдын 41-бер. 14-бөл.

Шайлоо бюллетендери

 

Бюллетендин текстин бекитүү (Брайль шрифтинде)

Добуш берүү күнүнө чейин 25 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

9-сентябрына чейин)

КР БШК

Мыйзамдын 30-бер. 2-бөл.

 

Шайлоо бюллетендерин мамлекеттик жана расмий тилдеринде даярдоо

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

25-сентябрына чейин)

КР БШК

Мыйзамдын 30-бер. 6-бөл.

 

Шайлоо бюллетендерин аймактык шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө 10 календарлык күн калганда

(2020-жылдын

25-сентябрына чейин)

КР БШК

Мыйзамдын 30-бер. 9-бөл.

 

Шайлоо бюллетендерин участкалык шайлоо комиссияларына берүү

Добуш берүү күнүнө 2-1 календарлык күнгө чейин

(2020-жылдын

3-октябрына чейин)

КР БШК

Мыйзамдын 30-бер. 9-бөл.

Добуш берүү тартиби

 

Добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө шайлоочулардан арыздарды кабыл алуу

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

2-октябрына чейин)

УШК

Мыйзамдын 33-бер. 2-бөл.

 

Добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берүүнү уюштуруу жана өткөрүү

Добуш берүү күнүнө чейин 1 календарлык күнгө чейин саат 08:00дон 20:00го чейин

(2020-жылдын

3-октябры)

УШК

Мыйзамдын 33-бер. 2-бөл.

 

Добуш берүү

4-октябрь, 2020-жыл

(саат 08:00дон 20:00го чейин)

УШК

Мыйзамдын 31-бер. 1-бөл.

Добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана шайлоонун жыйынтыктарын белгилөө

 

Добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын тизмесин Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жайгаштыруу жана участкалык шайлоо комиссиясынын имаратынын алдындагы стендге жайгаштыруу

Добуш берүү аяктагандан кийин 3 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

8-октябрына чейин)

КР БШК,

АШК,

УШК

Мыйзамдын 35-бер. 23-бөл.

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктарын аныктоо

Добуш берүү күнүнөн тартып 20 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2020-жылдын

25-октябрына чейин)

КР БШК

Мыйзамдын 37-бер. 1-бөл.

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыялоо

Шайлоонун жыйынтыктары аныкталган күндөн тартып эки жуманын ичинде

КР БШК

Мыйзамдын 64-бер. 8-бөл.