КРнын БШК отурумунун күн тартиби, 26 -август 2017-жыл

Өткөрүү датасы: 26- август 2017-ж.
Убактысы: 17:00
Өткөрүлүүчү жери: отурумдар залы


1.Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  талапкер С.У. Абдрахмановдун арызы жөнүндө
(Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
2. Н.А. Нышановду Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
 (Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
3. Бакир уулу ТурсунбайдыКыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
(Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
4. З.А. Муратбекованы Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
 (Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
5. С.А. Энназаровду Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
 (Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
6. М.Ш. Чолпонбаевди Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
 (Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
7.И.А.  Трофимовду Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
(Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
8.М.К. Жумабековду Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
 (Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
9. Р.Э. Джунусовду Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
 (Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
10. Шерикул уулу Мирланды Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
(Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
11. Т.Т. Таласбаеваны Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
 (Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
12. Д.М. Токтосунованы Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
 (Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
13. К. Мактымбаевди Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
 (Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
14. Т.К. Акимовду  Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
 (Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
15. Т.А. Омуралиевди Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
 (Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
16. П.П. Кенжекуловду Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
 (Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
17. О.А. Бөлтуруковду Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
 (Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
18. А.М. Абышевди Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
 (Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
19. С.С. Абыкуловду Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
 (Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
20.Б.М. Керимбековду Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
 (Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
21. М.Э. Мергеновду Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө
 (Баяндамачы – Е.Дж. Джилкичиева, БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)
22. Ар түрдүү маселелер

ТӨРАГА