КРнын БШК отурумунун күн тартиби, 13-октябрь 2017-жыл

Өткөрүү датасы:  13-октябрь 2017-ж.

Убактысы: 18:00

Өткөрүлүүчү жери: отурумдар залы

1. 2017-жылдын 15-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодогу эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо жөнүндө

(Баяндамачы – Л.А. Кутуева, эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн эксперти)

2. 2017-жылдын 15-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодогу эл аралык жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредитациялоо жөнүндө

(Баяндамачы – Н.Ташполотова, маалымат бөлүмүнүн эксперти)

3. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоо учурундагы  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Жумушчу топторунун иши тууралуу маалымат:

1) Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча жумушчу топтун маалыматы

(Баяндамачы – Е.Ж. Джилкичиева, Жумушчу топтун жетекчиси)

2) Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка катышуучуларын маалымдоо маселелери боюнча жумушчу топтун маалыматы

(Баяндамачы – Бекматов А.Г., Жумушчу топтун жетекчиси)

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү эрежелеринин сакталышына контролдук кылуу боюнча жумушчу топтун маалыматы

(Баяндамачы – Арипов Н.Т., Жумушчу топтун жетекчиси)

4) Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топтун маалыматы

(Баяндамачы – Асаналиев А.Т., Жумушчу топтун жетекчиси)

5) Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуу боюнча жумушчу топтун маалыматы

(Баяндамачы – Кадыров Б.С., Жумушчу топтун жетекчиси)

6) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун маалыматы

(Баяндамачы – Баатырова Г.М., Жумушчу топтун жетекчиси)

7) Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жерлерде жашаган же жүргөн жарандардын катышуусун уюштуруу боюнча жумушчу топтун маалыматы

(Баяндамачы – Абдрахматова А.Б., Жумушчу топтун жетекчиси)

4. Ар түрдүү маселелер

ТӨРАГА