Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышынын КҮН ТАРТИБИ

өткөрүү датасы:   2011-жылдын 22-августу

убактысы :15.00.

өткөрүлүүчү жери:  жыйындар залы

 

 

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин  кызмат ордуна талапкер У.С.Сооданбековдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө                    

(Баяндамачы Ж.А.Акматов,  КР БШКнын мүчөсү Жумушчу топтун жетекчиси)

 

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер М.М.Иманкуловдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(Баяндамачы Ж.А.Акматов, КР БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)

 

 3. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Р.О.Оморовдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(Баяндамачы Ж.А.Акматов КР БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)

 

4.Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер А.М.Абышевдин

ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(Баяндамачы Ж.А.Акматов, КР БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)

 

5.Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер А.Ш.Атамбаевдин

 ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(Баяндамачы Ж.А.Акматов, КР БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)

 

6. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер  Г.Д.Ибрагимованын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(Баяндамачы Ж.А.Акматов, КР БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)

 

7. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Т.К.Колубаевдин

 ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(Баяндамачы Ж.А.Акматов, КР БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)

 

8. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Б.М.Керимбековдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(Баяндамачы Ж.А.Акматов, КР БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)

 

9. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.К.Ташиевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(Баяндамачы Ж.А.Акматов, КР БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)

10. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.К.Байболовдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(Баяндамачы Ж.А.Акматов, КР БШКнын мүчөсү, Жумушчу топтун жетекчиси)

 

11.Аймактык шайлоо комиссияларынын курамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө.

(Баяндамачы А.Б.Кадыркулова, аппарат жетекчисинин орун басары)

 

12. «Участкалык шайлоо комиссияларынын журналы» жөнүндө”

(Баяндамачы М.И.Аргымбаев, уюшт.бөл.башчысынын орун басары)

 

13.Жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарынын чектерин жана тизмелерин бекитүү жөнүндө.

(Баяндамачы М.И.Аргымбаев, уюшт.бөлүмүнүн башчысынын орун басары)

 

14. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодогу шайлоо комиссияларынын добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдорду бекитүү тууралуу.

(Баяндамачы М.И.Аргымбаев, уюшт.бөлүмүнүн башчысынын орун басары)

 

15. Жеке маалыматтарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арызды бекитүү тууралуу

(Баяндамачы Б.С.Исаков, шайлоо технологиялар бөлүмүнүн башчысы)

 

16. Шайлоочулардын тизмесине киргизүү жөнүндө арызды бекитүү тууралуу

(Баяндамачы Б.С.Исаков, шайлоо технологиялар бөлүмүнүн башчысы)

 

17. Шайлоо дареги жөнүндө арызды бекитүү тууралуу

(Баяндамачы Б.С.Исаков, шайлоо технологиялар бөлүмүнүн башчысы)