Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышынын Күн тартиби

өткөрүү датасы: 2011 ж. 04-августу

убактысы: 15.00

өткөрүлгөн жери: жыйындар залы

 

 

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.К.Ташиевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы Ж.А.Акматов, Жумушчу топтун башчысы, БШКнын мүчөсү)

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Н.А.Мотуевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы Ж.А.Акматов, Жумушчу топтун башчысы, БШКнын мүчөсү)

3. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Б.Казакбаевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы Ж.А.Акматов, Жумушчу топтун башчысы, БШКнын мүчөсү)

4. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Д.М.Тотосунованын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы Ж.А.Акматов, Жумушчу топтун башчысы, БШКнын мүчөсү)

5. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер О.А.Эгембердиевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы Ж.А.Акматов, Жумушчу топтун башчысы, БШКнын мүчөсү)

6. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер С.С.Дыйкановдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

(баяндамачы Ж.А.Акматов, Жумушчу топтун башчысы, БШКнын мүчөсү)

 

 

Аппарат жетекчиси                                                    Султанов М.С.