Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышынын Күн тартиби

Өткөрүү датасы: 2011 ж. 8-июлу 

Убактысы: 11.00

Өткөрүлгөн жери: жыйындар залы

 

1. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо шайлоо документтердин тариздерин жана үлгүлөрүн бекитүү жөнүндө

(баяндамачы  М.И. Аргымбаев,  уюш.бөл.башчысынын орун басары)

 

2. Шайлоо комиссияларын түзүү жана таркатуу тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу

(баяндамачы  М.И. Аргымбаев,  уюш.бөл.башчысынын орун басары)

 

3. КР ЖК депутатына “Республика” саясий партиянын талапкерлеринин арыздарын карап чыгуу жөнүндө

(баяндамачы  М.И. Аргымбаев,  уюш.бөл.башчысынын орун басары)

 

 4. КР ЖК депутатынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнөн мурда токтотулушу жөнүндө

(баяндамачы  М.И. Аргымбаев,  уюш.бөл.башчысынын орун басары)

 

5. Жогорку Кеңештин депутаттарын каттоо жөнүндө

(баяндамачы  М.И. Аргымбаев,  уюш.бөл.башчысынын орун басары)