20.04.2021 № 64 Кыргыз Республикасынын референдумунда (бүткүл элдик добуш берүүдѳ) Бишкек шаарындагы №1028, 1029, 1107, 1243, 1246, 1336, 1339 шайлоо участкаларында добуштарды кайра эсептѳѳнү өткөрүү жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын референдумунда (бүткүл элдик добуш берүүдѳ) Бишкек шаарындагы №1028, 1029, 1107, 1243, 1246, 1336, 1339 шайлоо участкаларында добуштарды кайра эсептѳѳнү өткөрүү жѳнүндѳ

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына келип түшкѳн Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 18-апрелиндеги № 42/2 чечиминин негизинде, «Кыргыз Республикасынын референдуму жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 36-беренесинин 7-бөлүгүнө, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

 

ЧЕЧТИ:

 

1. Кыргыз Республикасынын референдумунда (бүткүл элдик добуш берүүдѳ) Бишкек шаарындагы №1028, 1029, 1107, 1243, 1246, 1336, 1339 шайлоо участкаларында добуштарды кайра эсептѳѳнү ѳткѳрүү жѳнүндѳ Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын сунушу канаатандырылсын.

2. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳсүнүн катышуусунда, «макул», «каршы» топторунун жана байкоочулардын катышуусу менен Кыргыз Республикасынын референдумунда (бүткүл элдик добуш берүүдѳ) №1028, 1029, 1107, 1243, 1246, 1336, 1339 участкалык шайлоо комиссияларында добуштарды кайра эсептѳѳнү ѳткѳрсүн.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктѳлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                                                                Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

 

Бишкек ш., 2021-жылдын 20-апрели
№ 64