30.04.2021 №83 Ош облусундагы Кара-Суу районунун Нариман айылдык кеңешинин Нариман айылынын тургундарынын кайрылуусу боюнча ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунун маалыматы жѳнүндѳ

Ош облусундагы Кара-Суу районунун Нариман айылдык кеңешинин Нариман айылынын тургундарынын кайрылуусу боюнча ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунун маалыматы жѳнүндѳ

2021-жылдын 24-мартында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобуна ( мындан ары – КР БШКнын ЫЧКТсына) Ош облусундагы Кара-Суу районунун Нариман айылдык кеңешинин Нариман айылынын жашоочусу М.М. Сыдыков тарабынан айылдык кеңештин тѳрагасы Н.Н. Хосиловдун жана жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлер Р. Нурматовдун, А. Нумановдун, А. Кузбаевдин, З. Паттахунованын жетекчилигинде «Нурдор» участкасында жергиликтүү фельдшердик-акушердик пунктта курулуш жана оңдоо иштери жүргүзүлѳ баштагандыгы тууралуу маалымат келип түшкѳн.

Ошондой эле Нариман айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкер З.Р. Паттахунова жергиликтүү кеңештин иштеп жаткан депутаты жана футбол боюнча мелдештин демѳѳрчүсү болуп саналат жана байгелүү орундарды ээлегендерге акчалай сыйлыктарды тапшырып, ошондой эле депутаттардын фамилияларын жана шайлоо бюллетендериндеги катар номерлерин атоо менен аларга добуш берүүгѳ чакырганы баяндалган.

2021-жылдын 29-мартында КР БШКнын ЫЧКТсына Ч. Айтматов атындагы орто мектептин стадионунда айыл ѳкмѳтүнүн башчысы Н. Хосилов жана Нариман айылдык кеңешинин дептуттагына талапкерлер Э. Курбанов, Кабыл, Шакир, Камилжон жана Зарипа тарабынан шайлоо процессинин мезгилинде футбол боюнча мелдеш уюштурулганы тууралуу маалымат келип түшкѳн.

М. Сыдыковдун сѳзү боюнча, айыл ѳкмѳтүнүн башчысы жана Зарипа деген ысымдагы «Нурдар» шайлоо участкасынан талапкер, ошондой эле жогоруда аталган талапкерлер мелдешке катышкандыгы үчүн байгелер: биринчи орун үчүн – 20 000 сом, экинчи орун үчүн – 15 000 сом, 3 орун үчүн – 10 000 сом жѳнүндѳ жарыя кылышкан. Футбол боюнча мелдештер үч участкада уюштурулган. Айыл ѳкмѳтүнүн башчысы Н. Хосилов аталган талапкерлердин бардык үгүт иш-чараларына активдүү катышып келгенин кабарлашкан.

Мында арыз ээлери тарабынан иш-чараларды ѳткѳрүүдѳ бюджеттик каражаттардын пайдаланылышы мүмкүн экендиги айтылат.

М. Сыдыков аталган депутаттыкка талапкерлердин бардык үгүт иш-чаралары кварталдык комитеттердин тѳрагаларын тартуу менен айыл ѳкмѳтүнүн башчысы Н. Хосиловдун жетекчилигинде жана кѳзѳмѳлүндѳ ѳткѳрүлѳт деп эсептейт.

Сунуш кылынган видеонун биринде спорттук иш-чарада депутаттыкка талапкер З. Паттахунова чыгып сүйлѳгѳн. Өз сѳзүндѳ З. Паттахунова спотсмендерди куттуктап кетип, келечекте спорт зал куруп бере тургандыгын убадалаган. Ошондой эле анын жана тарапташтарынын жардамы менен ѳткѳн жылы ФАП курулуп, жолдорго асфальт тѳшѳлүп, суу киргизилип, жарык берүүлѳр орнотулганын баяндаган. Өз сѳзүндѳ З. Паттахунова алар – Нурдар жана Алим- Теппе округунан беш талапкер быйылкы жылы тургундар үчүн спорт залын жана балдар бакчасын куруп берүүнү пландап жатканын айткан. Андан ары ал беш талапкердин: Бадалова Жылдыздын, Козубаев Абдувахиттин, Нооманов Азимжандын, Нурматов Равшанжандын, Паттахунова Зарипанын шайлоо бюллетендериндеги номерлерин (№ 3, 5, 7, 8, 9) атоо менен фамилияларын атаган. Ал чыгып сүйлѳгѳндѳн кийин эркек адам мындай спорттук иш-чаралар дагы ѳткѳрүлѳ тургандыгын кабарлап, спортту колдогону үчүн демѳѳрчүлѳргѳ ыраазычылык билдирген.

Экинчи видеодо бир эркек адам мындай сѳздѳр менен чыгып сүйлѳгѳн: «Балдар бекерпоз болуп жүрүшпѳй, спорт менен алектенүүсү үчүн мындай иш-чаранын демѳѳрчүсү Зарипахон болуп саналат. Өзүңѳр билесиңер ал тѳрт жылдан бери депутат болуп саналат. Ал кѳп нерселерди жасады, асфальт тѳшѳттүрүп, суу киргизип, ФАПты куруп берди. Эч ким бизге минтип демѳѳрчү болуп бере албайт, ага ыраазыбыз…».

Андан ары жеңүүчүлѳрдү сыйлоо ѳткѳрүлүп, байгелүү орундар үчүн 5000, 10000 (аталып) акча каражаттары тапшырылат.

2021-жылдын 29-мартында КР БШКнын ЫЧКТсынын алкагында келип түшкѳн маалыматтар Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына, Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын ЫЧКТсына берилген.

Ошол эле күнү материалдар Кара-Суу районундагы ИИБнын маалыматтарды эсепке алуу журналына №02-034-2021-000936 (футбол боюнча мелдешти ѳткѳрүү боюнча) катталган.

2021-жылдын 30-мартында такталбаган маалыматтар боюнча материал Кара-Суу районунун ИИБнын номенклатуралык ишке №034-2021-000097 эсептен чыгарылган.

2021-жылдын 31-мартында материал Кара-Суу районундагы ИИБнын маалыматтарды эсепке алуу журналына №02-034-2021-000946 (ФАП боюнча) катталган.

1-апрелде материал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 192-беренеси боюнча №03-034-2021-000793 сотко чейинки ѳндүрүшкѳ кошулган.

Ошол эле күнү ишти эсептен чыгаруу жѳнүндѳ чечим жокко чыгарылган жана материал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 192-беренеси боюнча (шайлоочуларды сатып алуу) ЕРППга №03-034-2021-000793 катталган.

2021-жылдын 6-апрелинде бул иш боюнча сотко чейинки ѳндүрүш Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 26-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 2-пуктунун негизинде токтотулган.

2021-жылдын 28-апрелиндеги № 03-034-2021-00079 сотко чейинки ѳндүрүштү токтотуу тууралуу чечим Кара-Суу прокуратурасы тарабынан жокко чыгарылган жана кошумча текшерүүгѳ жѳнѳтүлгѳн. Азыркы учурда сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат.

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 28-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык «Шайлоо комиссиялары шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн белгиленген тартибинин сакталышына контролдук кылат жана кетирилген бузууларды четтетүү боюнча чараларды кабыл алат».

Ушул эле берененин 3-бѳлүгүнѳ ылайык «Шайлоо дайындалган учурдан тартып шайлоочуларды сатып алууну жүзөгө ашырууга: шайлоочуларга акча каражаттарын төлөп берүүгө; шайлоочуларга белектерди жана башка материалдык баалуулуктарды тапшырууга; товарларды жеңилдетилген баада сатууга; талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиянын символун, Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилген тизмеге ылайык талапкердин сүрөтүн камтыган басылма үгүт материалдарын, төш белгилерди, футболкаларды, баш кийимдерди, моюн орогучтарды кошпогондо, ар кандай товарларды акысыз таркатууга; акысыз же жеңилдетилген шартта кызмат көрсөтүүгө тыюу салынат.».

Сунуш кылынган видеодо кѳрүнүп тургандай, Нариман айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкер З. Паттахунова тарабынан шайлоочуларды сатып алуу жана шайлоо алдындагы мезгилде тыюу салган «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 28-беренесинин 3-бѳлүгүнүн нормалары бузулган. Кѳрсѳтүлгѳн аракеттер маалыматтык таасирди алып жүрѳт, ал үгүт кампаниясына таасир этип, талапкердин шайланышына кѳмѳктѳшѳт.

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 44-беренесинин 2-бѳлүгүнүн 6, 7-пункттарына ылайык «талапкерди каттоону жокко чыгаруу добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирилбестен төмөнкү учурларда жокко чыгарылат:

- ушул Мыйзамдын 22-28-беренелери менен каралган шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежелерин бузууга талапкердин, анын өкүлүнүн түздөн-түз тиешелүүлүгү бардыгы ырасталганда;

- талапкер, анын өкүлдөрү, ошондой эле талапкердин жубайы жана (же) жакын туугандары тарабынан шайлоочуларды сатып алынгандыгынын же талапкердин шайлоочуларды сатып алууга тиешелүүлүгү бар экендигинин фактылары ырасталганда».

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 28, 41, 44-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18, 20 -беренелерин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-июлундагы № 212 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоо комиссияларынын шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) кароосунун тартиби жөнүндө» жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясына депутаттык мандаттарды бѳлүштүрүүдѳ укук коргоо органдарынын иштеринин натыйжалары боюнча депутаттыкка талапкер З.Р. Паттахунованын каттоосун жокко чыгаруу тууралуу маселени кароо сунушталсын.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳсү, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобунун жетекчисинин орун басары Т.У. Шайназаровго жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                                Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 30-апрели

№ 83