26.07.2019 №5 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2019-2023-жылдарга Стратегиялык планы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2019-2023-жылдарга Стратегиялык планы жөнүндө

 

“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин,  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 13-июлдагы №16токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Регламентин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧТИ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2019-2023-жылдарга Стратегиялык планы (мындан ары – Стратегиялык план) тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнө төмөнкүлөр тапшырылсын:

- Стратегиялык планда коюлган милдеттерге жетүү жана чараларды ишке ашырууну камсыздоо боюнча деталдашкан пландарды иштеп чыгуу;

- Стратегиялык планды белгиленген мөөнөттө аткаруу боюнча конкреттүү чараларды көрүү;

- квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 5 - күнунөн кечиктирбестен, ал эми 2020 - жылдан тартып - ай сайын Стратегиялык планда каралган чаралардын аткарылышы жөнүндө маалымат берилсин.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Ушул чечимдин аткарылышына контролдук жүргүзүү Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Төрагасы Н.К.Шайлдабековага тапшырылсын.

 

ТӨРАГА                                                    Н.Шайлдабекова

 

Бишкек, 26-июль 2019-жыл

№ 5