№3 Чет өлкөлөрдө убактылуу жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарынын ишке ашырылышын камсыздоо боюнча Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана рефендум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жумушчу тобун түзүү жөнүндө

 

Чет өлкөлөрдө убактылуу жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарынын ишке ашырылышын камсыздоо боюнча Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана рефендум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жумушчу тобун түзүү жөнүндө

 

         “Кыргыз Республикасынын Президентин жана  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 2-беренесинин 2-бөлүгүн, ошондой эле “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө”   Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктун жетекчиликке алып, чет өлкөлөрдө убактылуу жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарынын ишке ашырылышын камсыздоо боюнча  чараларды жакшыртуу максатында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана рефендум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧТИ:

1. Чет өлкөлөрдө убактылуу жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарынын ишке ашырылышын камсыздоо боюнча жумушчу топ түзүлсүн.

2. - Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөлөрү А.Ж.Эшимов, А.Т.Асаналиев,  Г.М. Баатырова, К.М. Осмоналиев Жумушчу топтун курамына аныкталсын.

3. - Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Ж.Эшимов Жумушчу топтун ишин уюштурсун.

4. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

5. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары  А.Ж. Эшимовго  жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                      Н. ШАЙЛДАБЕКОВА